Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Bình- Huyện Vũng Liêm- Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Quản Lý Chợ Thanh Bình
Mã số thuế:

1501095082

Địa chỉ: Tổ 24 ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: 24 Ap Thai Binh Civil Group, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Xây Dựng Vũ Sơn
Mã số thuế:

1501093695

Địa chỉ: Tổ 15, ấp Thanh Phong, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 15, Thanh Phong Hamlet, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 26-10-2018

Công Ty TNHH Mtv Châu Vĩnh Khánh
Mã số thuế:

1501069653

Địa chỉ: Tổ 25, ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 25, Thai Binh Hamlet, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19-07-2017

Công Ty TNHH Mtv Đại Tỷ
Mã số thuế:

1501023105

 Điện thoại:

(0239) 3767103

Địa chỉ: Tổ 9, ấp Thanh Lương - Xã Thanh Bình - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Address: Civil Group 9, Thanh Luong Hamlet, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 23-03-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Văn Khoa
Mã số thuế:

1500967735

 Điện thoại:

(0270) 3980672

Địa chỉ: Số 139 tổ 10, ấp Thái Bình - Xã Thanh Bình - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Address: No 139 Civil Group 10, Thai Binh Hamlet, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19-09-2012

UBND xã Thanh Bình
Mã số thuế:

1500238926-001

 Điện thoại:

(0270) 870132

Địa chỉ: Thanh Bình - Xã Thanh Bình - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Address: Thanh Binh, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 14-09-2012

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Thiên Phú
Mã số thuế:

1500951252

 Điện thoại:

0972.920.370

Địa chỉ: Số 360 tổ 25, ấp Thái Bình - Xã Thanh Bình - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Address: No 360 Civil Group 25, Thai Binh Hamlet, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 22-08-2012

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mai Huy
Mã số thuế:

0310692230-001

 Điện thoại:

(028) 39907307

Địa chỉ: Số 318 tổ 21, ấp Thái Bình - Xã Thanh Bình - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Address: No 318 Civil Group 21, Thai Binh Hamlet, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 22-07-2011

Cửa Hàng Xăng Dầu Thanh Bình (Được Chuyển Đổi Từ Cửa Hàng Xăng Dầu Thanh Bình, Giấy Chứng Nhận Hoạt
Mã số thuế:

1500207131-026

 Điện thoại:

(0270) 3822505

Địa chỉ: Tổ 13, ấp Thái Bình - Xã Thanh Bình - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Address: Civil Group 13, Thai Binh Hamlet, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 22-11-2004