Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vũng Liêm- Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV TM DV CƯƠNG QUYỀN
Mã số thuế:

1501096960

Địa chỉ: Tổ 14, ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa , Huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long
Address: Civil Group 14, Phu Tien Hamlet, Trung Nghia Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT VŨNG LIÊM
Mã số thuế:

1501096311

Địa chỉ: ấp Trung Xuân, Xã Trung Thành , Huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long
Address: Trung Xuan Hamlet, Trung Thanh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Sx Tm An Mộc Nhiên
Mã số thuế:

1501095685

Địa chỉ: Số 11 tổ 10, Ấp Quang Trường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 11 Civil Group 10, Quang Truong Hamlet, Hieu Thuan Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19-12-2018

Công Ty TNHH Mtv Quản Lý Chợ Thanh Bình
Mã số thuế:

1501095082

Địa chỉ: Tổ 24 ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: 24 Ap Thai Binh Civil Group, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Xây Dựng Vũ Sơn
Mã số thuế:

1501093695

Địa chỉ: Tổ 15, ấp Thanh Phong, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 15, Thanh Phong Hamlet, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 26-10-2018

CÔNG TY TNHH MTV MAY CÀNG LONG
Mã số thuế:

1501092250

Địa chỉ: Tổ 15, ấp Phú Tân, Xã Trung Nghĩa , Huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long
Address: Civil Group 15, Phu Tan Hamlet, Trung Nghia Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÂN SƠN VŨNG LIÊM
Mã số thuế:

1501090415

Địa chỉ: Số 1211 tổ 11, ấp Bình Phụng, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 1211 Civil Group 11, Binh Phung Hamlet, Trung Hiep Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02/08/2018

Công Ty TNHH Mtv Xnk Charming Blue
Mã số thuế:

1501089882

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Hiếu Xuân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 10, Hieu Xuan Tay Hamlet, Hieu Thanh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19-07-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thái Thịnh
Mã số thuế:

1501089755

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Tân Trung, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 3, Tan Trung Hamlet, Trung Thanh Tay Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 17-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp