Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH T&t Land Phước Thọ

Ngày thành lập (Founding date): 12-03-2020

Địa chỉ: Số 53C8, đường Phạm Thái Bường, khóm 1, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long Google Map Bản đồ
Address: No 53C8, Pham Thai Buong Street, Khom 1, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province

Ngành nghề chính (Main profession): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Mã số thuế:
Enterprise code:
1501112098
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Tên tiếng Anh:
English name:
Phuoc Tho T&t Land Limited Company
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục thuế Vĩnh Long
Người đại diện:
Representative:
Nguyễn Kiên Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T&t Land Phước Thọ

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính