Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Thành phố Vĩnh Long- Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH H.ACONS
Mã số thuế:

1501114296

Địa chỉ: Số 147 đường Lê Thái Tổ, Phường 2 , Thành phố Vĩnh Long , Vĩnh Long
Address: No 147, Le Thai To Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02/06/2020

Công Ty TNHH Tm Dv Xd 908 Thanh Tâm
Mã số thuế:

1501114017

 Điện thoại:

0907.437.481

Địa chỉ: Số 51/1, Xóm Chài, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 51/1, Chai Hamlet, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 22-05-2020

Công Ty TNHH Tm Dv The Soul
Mã số thuế:

1501113704

Địa chỉ: Số 46/15 đường Lê Thái Tổ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 46/15, Le Thai To Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 18-05-2020

Công Ty TNHH Phúc Hồng Danh
Mã số thuế:

1501112411

Địa chỉ: Số 107/7 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 107/7, Hoang Hoa Tham Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Trung Tâm Tin Học Vĩnh Long
Mã số thuế:

1501111288

Địa chỉ: Phòng 3, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên, Số 71, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Zoom 3, Trung Tam Hoat Dong Thanh Thieu Nien, No 71, Nguyen Hue Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 13-02-2020

Công Ty TNHH Mtv Tm Địa Ốc Đất Phương Nam
Mã số thuế:

1501105848

Địa chỉ: Số 52/62 Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 52/62, Nguyen Hue Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 30-09-2019

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG VN
Mã số thuế:

1501095117

Địa chỉ: Số 5C đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2 , Thành phố Vĩnh Long , Vĩnh Long
Address: No 5C, Hoang Hoa Tham Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Hải Sản 39k
Mã số thuế:

1501094882

Địa chỉ: Số 1 đường Xóm Bún, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 1 Duong, Bun Hamlet, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 03-12-2018

CÔNG TY TNHH MTV THU CÔNG MY NGHÊÊ DUNG PHAN
Mã số thuế:

1501093688

Địa chỉ: Sô 11 đường Ly TưÊ TroÊng, Phường 2 , Thành phố Vĩnh Long , Vĩnh Long
Address: So 11, Ly Tue Troeng Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 26/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Pk Fone
Mã số thuế:

1501093462

Địa chỉ: Số 162A/6 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 162a/6, Nguyen Hue Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 18-10-2018

CÔNG TY TNHH TM DV VÀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN 168
Mã số thuế:

1501089956

Địa chỉ: Số 52/54/36H, tầng 2, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 52/54/36H, 2nd Floor, Nguyen Hue Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 20/07/2018

Công Ty TNHH Tân Lộc Phát Mekong
Mã số thuế:

1501088984

Địa chỉ: Số 52/230A đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 52/230a, Nguyen Hue Street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 05-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp