Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MTV CHEILMOBILE

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: Tổ 12, ấp Hồi Thạnh, Xã Xuân Hiệp , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: Civil Group 12, Hoi Thanh Hamlet, Xuan Hiep Commune, Tra On District, Vinh Long Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu (Producing other means of transport and transport components not classified in any category )

Mã số thuế 1501094064
Tên v.tắt/giao dịch CHEILMOBILE COMPANY LIMITED
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Long
Người đại diện Edward Eunwoo Park
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ 12, ấp Hồi Thạnh, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
Delegate address Civil Group 12, Hoi Thanh Hamlet, Xuan Hiep Commune, Tra On District, Vinh Long Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính