Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trà Ôn- Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV MAY NGỌC DIỆP
Mã số thuế:

1501097315

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Thạnh, Xã Hòa Bình , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: Civil Group 4, Tan Thanh Hamlet, Hoa Binh Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11/01/2019

LOẠI 2 (TÀI KHOẢN QL KOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT TRÀ ÔN
Mã số thuế:

1501096495

Địa chỉ: Số 155, đường Lê Lợi, Khu 2, Thị trấn Trà ôn , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 155, Le Loi Street, Khu 2, Tra On Town, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02/01/2019

LOẠI 4(TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ- CCT TRÀ ÔN
Mã số thuế:

1501096512

Địa chỉ: Số 155, đường Lê Lợi, Khu 2, Thị trấn Trà ôn , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 155, Le Loi Street, Khu 2, Tra On Town, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02/01/2019

LOẠI 1(TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TRÀ ÔN)
Mã số thuế:

1501096488

Địa chỉ: Số 155, đường Lê Lợi, Khu 2, Thị trấn Trà ôn , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 155, Le Loi Street, Khu 2, Tra On Town, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02/01/2019

LOẠI 3( TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT TRÀ ÔN
Mã số thuế:

1501096505

Địa chỉ: Số 155, đường Lê Lợi, Khu 2, Thị trấn Trà ôn , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 155, Le Loi Street, Khu 2, Tra On Town, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Thái Trung
Mã số thuế:

1501096079

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Tích Lộc, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 1, Tich Loc Hamlet, Tich Thien Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 24-12-2018

CÔNG TY TNHH MTV CHEILMOBILE
Mã số thuế:

1501094064

Địa chỉ: Tổ 12, ấp Hồi Thạnh, Xã Xuân Hiệp , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: Civil Group 12, Hoi Thanh Hamlet, Xuan Hiep Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu (Producing other means of transport and transport components not classified in any category )

Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV PHÚC ĐỨC VĨNH LONG
Mã số thuế:

1501092934

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Thạnh, Xã Hòa Bình , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: Civil Group 4, Tan Thanh Hamlet, Hoa Binh Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 03/10/2018

Công Ty TNHH Đông Phương Composites
Mã số thuế:

1501091761

Địa chỉ: Tổ 12 ấp Hồi Thạnh, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: 12 Ap Hoi Thanh Civil Group, Xuan Hiep Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 07-09-2018

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỰU THÀNH
Mã số thuế:

1501088399

Địa chỉ: 248, tỉnh lộ 907, tổ 14, ấp Vĩnh Tiến, Xã Hựu Thành , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: 248, Tinh Lo 907, Civil Group 14, Vinh Tien Hamlet, Huu Thanh Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 18/06/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vui Chơi Giải Trí Hoàng Anh Ngân
Mã số thuế:

1501082044

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tích Khánh, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 4, Tich Khanh Hamlet, Tich Thien Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 04-04-2018

Công Ty TNHH Xăng Dầu Thiện Mỹ
Mã số thuế:

1501077703

Địa chỉ: Tổ 8, ấp Mỹ Hòa A, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 8, My Hoa A Hamlet, Thien My Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 29-12-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trà Ôn
Mã số thuế:

1501074195

Địa chỉ: 4/10C đường Trưng Nhị, Khu 5, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: 4/10C, Trung Nhi Street, Khu 5, Tra On Town, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 20-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp