Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trà Ôn- Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG GIANG
Mã số thuế:

1501119181

Địa chỉ: Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 20, Tổ 13, ấp ông Lãnh, Xã Thuận Thới , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 30, To Ban Do So 20, Civil Group 13, Ong Lanh Hamlet, Thuan Thoi Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 20/10/2020

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH XANH
Mã số thuế:

1501119054

 Điện thoại:

0939684545

Địa chỉ: Thửa đất số 16, Tờ bản đồ số 14, Tổ 6, ấp Hiệp lợi, Xã Hòa Bình , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 16, To Ban Do So 14, Civil Group 6, Hiep Loi Hamlet, Hoa Binh Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH ML LỘC PHÁT
Mã số thuế:

1501119079

 Điện thoại:

0985736548

Địa chỉ: Số 680 Tổ 2, ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Xuân , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 680 Civil Group 2, Vinh Loi Hamlet, Vinh Xuan Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH K&R
Mã số thuế:

1501118420

Địa chỉ: Số 79B Khu 7, Thị trấn Trà ôn , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 79B Khu 7, Tra On Town, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan (Producing jewellery and related items)

Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH MTV MINH TÍN TRÀ ÔN
Mã số thuế:

1501117931

 Điện thoại:

0937602178

Địa chỉ: Số 176 Tổ 10, ấp Giồng Thanh Bạch, Xã Thiện Mỹ , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 176 Civil Group 10, Giong Thanh Bach Hamlet, Thien My Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 14/09/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT AN TÀI PHÁT
Mã số thuế:

1501116751

 Điện thoại:

0915701216

Địa chỉ: Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 42, tổ 14, ấp Ngãi Hòa, Xã Hòa Bình , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 32, To Ban Do So 42, Civil Group 14, Ngai Hoa Hamlet, Hoa Binh Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 17/08/2020

Công Ty TNHH Cường Hùng Dũng
Mã số thuế:

1501115042

Địa chỉ: Số 188A Quốc lộ 54, ấp Mỹ Hòa, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 188a, Highway 54, My Hoa Hamlet, Thien My Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 23-06-2020

Công Ty TNHH Mtv Vlxd Tăng Đạt
Mã số thuế:

1501114955

Địa chỉ: Số 171, ấp Mỹ Phó, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 171, My Pho Hamlet, Thien My Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 22-06-2020

Công Ty TNHH Mtv Ong Mật Vĩnh Long
Mã số thuế:

1501112193

 Điện thoại:

0979730476

Địa chỉ: Thửa đẩt số 85, tờ bản đồ số 12, Tổ 7, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 85, To Ban Do So 12, Civil Group 7, Vinh Thuan Hamlet, Thuan Thoi Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (Producing beer and malting and fermenting beer)

Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 26-03-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tuấn Phước Hưng
Mã số thuế:

1501110598

 Điện thoại:

0937348182

Địa chỉ: Số 3/15, Ấp Nhơn Trí, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 3/15, Nhon Tri Hamlet, Nhon Binh Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Sx Tm Nhựt Trường
Mã số thuế:

1501109190

 Điện thoại:

0989252991

Địa chỉ: Tổ 6 (Thửa đất số 489, tờ bản đồ số 4), ấp Mỹ Phó, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 6 (Thua Dat So 489, To Ban Do So 4), My Pho Hamlet, Thien My Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hoá chất cơ bản (Production of basic chemicals)

Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 24-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Xăng Dầu Hoàng Huy
Mã số thuế:

1501101018

 Điện thoại:

0919581062

Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Cống Đá, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 8, Cong Da Hamlet, Thuan Thoi Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 10-05-2019

CÔNG TY TNHH MTV MAY NGỌC DIỆP
Mã số thuế:

1501097315

 Điện thoại:

0941616789

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Thạnh, Xã Hòa Bình , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: Civil Group 4, Tan Thanh Hamlet, Hoa Binh Commune, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11/01/2019

LOẠI 2 (TÀI KHOẢN QL KOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT TRÀ ÔN
Mã số thuế:

1501096495

 Điện thoại:

(0270) 3770262

Địa chỉ: Số 155, đường Lê Lợi, Khu 2, Thị trấn Trà ôn , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 155, Le Loi Street, Khu 2, Tra On Town, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02/01/2019

LOẠI 4(TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ- CCT TRÀ ÔN
Mã số thuế:

1501096512

 Điện thoại:

(0270) 3770262

Địa chỉ: Số 155, đường Lê Lợi, Khu 2, Thị trấn Trà ôn , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 155, Le Loi Street, Khu 2, Tra On Town, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02/01/2019

LOẠI 1(TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TRÀ ÔN)
Mã số thuế:

1501096488

 Điện thoại:

(0270) 3770262

Địa chỉ: Số 155, đường Lê Lợi, Khu 2, Thị trấn Trà ôn , Huyện Trà Ôn , Vĩnh Long
Address: No 155, Le Loi Street, Khu 2, Tra On Town, Tra On District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp