Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Quới- Huyện Long Hồ- Vĩnh Long

Công Ty TNHH Sản Xuất Nước Uống Đóng Chai Đại Học Cửu Long
Mã số thuế:

1501110196

Địa chỉ: Trường Đại học Cửu Long, Quốc lộ 1A, ấp Phước Yên, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Truong Dai Hoc Cuu Long, 1a Highway, Phuoc Yen Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 08-01-2020

CÔNG TY TNHH MTV GIA QUÝ PHÁT
Mã số thuế:

1501088550

Địa chỉ: Số 547/42 ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 547/42 Phuoc Yen A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21/06/2018

Công Ty TNHH Mtv Vl Thuận Thành Phát
Mã số thuế:

1501079958

Địa chỉ: Số 227B/19, ấp Phú Long A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 227B/19, Phu Long A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 05-02-2018

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Lữ Hành An Khang Tourist
Mã số thuế:

1501069491

Địa chỉ: Số 188/17 ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 188/17 Phuoc Yen A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 15-07-2017

Công Ty TNHH Mtv Thanh Phú Mỹ
Mã số thuế:

1501068804

Địa chỉ: Số 213 ấp Phước Yên, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 213 Phuoc Yen Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-06-2017

Công Ty TNHH Mtv Karaoke Happy Night
Mã số thuế:

1501064479

Địa chỉ: Số 197G/17 ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 197G/17 Phuoc Yen A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 04-04-2017

Công ty TNHH Phương Nam
Mã số thuế:

1500526113

 Điện thoại:

(0270) 960077

Địa chỉ: Km 2048 + 500 quốc lộ 1A, ấp Phú Long, xã Phú Quới - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Address: KM 2048 + 500, 1a Highway, Phu Long Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản (Exploitation and aquaculture)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 02-10-2008

Công Ty TNHH Mtv Tm Và Dv Đất Vàng Vĩnh Long
Mã số thuế:

1501024892

 Điện thoại:

(028) 49203138

Địa chỉ: Số 527/40 ấp Phước Yên A - Xã Phú Quới - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Address: No 527/40 Phuoc Yen A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 06-05-2015

Công Ty TNHH Mtv Khang Linh Vĩnh Long
Mã số thuế:

1501023095

 Điện thoại:

0939.692.155

Địa chỉ: Số 192A/17 ấp Phước Yên A - Xã Phú Quới - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Address: No 192a/17 Phuoc Yen A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 23-03-2015

1 2 3 4 Tiếp