Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Quới- Huyện Long Hồ- Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MAI ANH HÀO
Mã số thuế:

1501116430

Địa chỉ: Số 559/42 Ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 559/42 Phuoc Yen A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 07/08/2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Nước Uống Đóng Chai Đại Học Cửu Long
Mã số thuế:

1501110196

 Điện thoại:

0969069214

Địa chỉ: Trường Đại học Cửu Long, Quốc lộ 1A, ấp Phước Yên, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Truong Dai Hoc Cuu Long, 1a Highway, Phuoc Yen Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (Producing beer and malting and fermenting beer)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 08-01-2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG SẠCH CỬU LONG
Mã số thuế:

1501091994

 Điện thoại:

(0277) 3831155

Địa chỉ: Trường Đại học Cửu Long, Quốc lộ 1A, ấp Phước Yên, Xã Phú Quới , Huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Address: Truong Dai Hoc Cuu Long, 1a Highway, Phuoc Yen Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 12/09/2018

Công Ty TNHH Mtv Vl Thuận Thành Phát
Mã số thuế:

1501079958

 Điện thoại:

0916854548

Địa chỉ: Số 227B/19, ấp Phú Long A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 227B/19, Phu Long A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 05-02-2018

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Lữ Hành An Khang Tourist
Mã số thuế:

1501069491

 Điện thoại:

0939437376

Địa chỉ: Số 188/17 ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 188/17 Phuoc Yen A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 15-07-2017

Công Ty TNHH Mtv Thanh Phú Mỹ
Mã số thuế:

1501068804

 Điện thoại:

0933961013

Địa chỉ: Số 213 ấp Phước Yên, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 213 Phuoc Yen Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-06-2017

Công Ty TNHH Mtv Karaoke Happy Night
Mã số thuế:

1501064479

Địa chỉ: Số 197G/17 ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 197G/17 Phuoc Yen A Hamlet, Phu Quoi Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 04-04-2017

1 2 3 4 Tiếp