Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Long Hồ- Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Kỹ Thuật Acm
Mã số thuế:

1501118195

Địa chỉ: Số 318/24 ấp Bình Hòa 1, Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 318/24 Binh Hoa 1 Hamlet, Binh Hoa Phuoc Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-09-2020

CÔNG TY TNHH SX TM DV MI VÀ AN
Mã số thuế:

1501117970

 Điện thoại:

0917773315

Địa chỉ: Số 612/28, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước , Huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Address: No 612/28, Long Thuan A Hamlet, Long Phuoc Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 16/09/2020

Công Ty Cổ Phần Liquid Combustion Technology Việt Nam
Mã số thuế:

1501117635

 Điện thoại:

0335151159

Địa chỉ: Lô A3, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Lot A3, Hoa Phu Industrial Zone, Phuoc Hoa Hamlet, Hoa Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) (Producing engines, turbines (except for planes, automobiles, motor and motor bike engines) )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 09-09-2020

CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 5
Mã số thuế:

1501116991

Địa chỉ: Nhà xưởng A6 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú , Huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Address: NHA XUONG A6 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh H Hamlet, Hoa Phu Commune, Huyen Long Ho, Vinh Long
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21/08/2020

CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 2
Mã số thuế:

1501116952

Địa chỉ: Nhà xưởng A2 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú , Huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Address: NHA XUONG A2 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh H Hamlet, Hoa Phu Commune, Huyen Long Ho, Vinh Long
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21/08/2020

CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 4
Mã số thuế:

1501116984

Địa chỉ: Nhà xưởng A5 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú , Huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Address: NHA XUONG A5 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh H Hamlet, Hoa Phu Commune, Huyen Long Ho, Vinh Long
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21/08/2020

CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 6
Mã số thuế:

1501117000

Địa chỉ: Nhà xưởng A13 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh, Xã Hòa Phú , Huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Address: NHA XUONG A13 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh Hamlet, Hoa Phu Commune, Huyen Long Ho, Vinh Long
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21/08/2020

CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 3
Mã số thuế:

1501116977

Địa chỉ: Nhà xưởng A3 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú , Huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Address: NHA XUONG A3 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh H Hamlet, Hoa Phu Commune, Huyen Long Ho, Vinh Long
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21/08/2020

Công Ty TNHH Indefol Solar 7
Mã số thuế:

1501117018

Địa chỉ: Nhà xưởng B1 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: NHA XUONG B1 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh Hung Hamlet, Hoa Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-08-2020

Công Ty TNHH Indefol Solar 9
Mã số thuế:

1501117032

Địa chỉ: Nhà xưởng B3 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: NHA XUONG B3 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh Hung Hamlet, Hoa Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-08-2020

Công Ty TNHH Indefol Solar 8
Mã số thuế:

1501117025

Địa chỉ: Nhà xưởng B2 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: NHA XUONG B2 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh Hung Hamlet, Hoa Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-08-2020

Công Ty TNHH Indefol Solar 11
Mã số thuế:

1501117064

Địa chỉ: Nhà xưởng B6 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: NHA XUONG B6 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh Hung Hamlet, Hoa Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-08-2020

Công Ty TNHH Indefol Solar 10
Mã số thuế:

1501117057

Địa chỉ: Nhà xưởng B5 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: NHA XUONG B5 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh Hung Hamlet, Hoa Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-08-2020

Công Ty TNHH Indefol Solar 12
Mã số thuế:

1501117071

Địa chỉ: Nhà xưởng B7 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: NHA XUONG B7 (CONG Ty TNHH TY Xuan), Hoa Phu Industrial Zone, Thanh Hung Hamlet, Hoa Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-08-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp