Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Vĩnh Long

Công Ty Cổ Phần Shine Homes
Mã số thuế:

1501105326

Địa chỉ: Số 53F10 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 53F10, Pham Thai Buong Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Phước Sang
Mã số thuế:

1501105319

Địa chỉ: Số 179/10A đường 8 tháng 3, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 179/10a, 8 Thang 3 Street, Khom 4, Ward 5, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Huỳnh Hương
Mã số thuế:

1501105252

Địa chỉ: Số 101 tổ 6, ấp Thành Nhân, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 101 Civil Group 6, Thanh Nhan Hamlet, Thanh Loi Commune, Binh Tan District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Vĩnh Long

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Maison Du Saigon
Mã số thuế:

1501105090

Địa chỉ: Tổ 7, Ấp An Trung, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 7, An Trung Hamlet, Trung Thanh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 04-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Trò Chơi Điện Tử H.n Phát Lộc
Mã số thuế:

1501104749

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Long Công, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 2, Long Cong Hamlet, Phu Loc Commune, Tam Binh District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 26-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Nidopha - Usa
Mã số thuế:

1501103696

Địa chỉ: Số 08E, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 08e, Khom 3, Ward 9, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Ngọc Bảo Trân
Mã số thuế:

1501103671

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Hòa An, Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 7, Hoa An Hamlet, Hoa Loc Commune, Tam Binh District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Như Anh
Mã số thuế:

1501103495

Địa chỉ: PG1-08A đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: PG1-08a, Pham Thai Buong Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Hanyang
Mã số thuế:

1501103456

Địa chỉ: Số 215A/16, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 215a/16, Long Thuan A Hamlet, Long Phuoc Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Mtv May Ngọc Hà
Mã số thuế:

1501103181

Địa chỉ: Tổ 2 ấp Phước Long, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Address: 2 Ap Phuoc Long Civil Group, Loc Hoa Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 15-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp