Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vui Chơi Giải Trí Đăng Khôi
Mã số thuế:

1501098982

Địa chỉ: Số 22B ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hội, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 22B Tan Thanh Hamlet, Tan Hoi Commune, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Hội, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Tạ Duy Ánh
Mã số thuế:

1501098728

Địa chỉ: Tổ 1, ấp 8, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 1, Hamlet 8, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 04-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Tấn Khởi Tam Bình
Mã số thuế:

1501098446

Địa chỉ: Số 192 đường Võ Tuấn Đức, khóm 2, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 192, Vo Tuan Duc Street, Khom 2, Tam Binh Town, Tam Binh District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 23-02-2019

Công Ty TNHH Mtv Thiết Bị 39
Mã số thuế:

1501098439

Địa chỉ: Số 39Q đường Đinh Tiên Hoàng , Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 39Q, Dinh Tien Hoang Street, Ward 8, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 22-02-2019

Công Ty TNHH Mtv Gia Hy Phúc
Mã số thuế:

1501098132

Địa chỉ: Số Q6 đường Trần Phú, Khóm 6, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No Q6, Tran Phu Street, Khom 6, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 16-02-2019

CÔNG TY TNHH MTV XD - TM - DV NAM PHƯƠNG BÌNH TÂN
Mã số thuế:

1501097643

Địa chỉ: Tổ 02, ấp Thành Thuận, Xã Thành Trung , Huyện Bình Tân , Vĩnh Long
Address: Civil Group 02, Thanh Thuan Hamlet, Thanh Trung Commune, Binh Tan District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Vĩnh Long

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SINH VẬT HAIBEI VIỆT NAM
Mã số thuế:

1501097185

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú , Huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Address: Lot Ii-7, Hoa Phu Industrial Zone, Phuoc Hoa Hamlet, Hoa Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV VLXD PHÙNG THANH
Mã số thuế:

1501097308

Địa chỉ: Số 45/3, ấp Thanh Mỹ I, Xã Thanh Đức , Huyện Long Hồ , Vĩnh Long
Address: No 45/3, Thanh My I Hamlet, Thanh Duc Commune, Long Ho District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV TM-SX-DV HOÀNG PHƯƠNG
Mã số thuế:

1501097322

Địa chỉ: Số 45B, đường Phạm Thái Bường, Phường 4 , Thành phố Vĩnh Long , Vĩnh Long
Address: No 45B, Pham Thai Buong Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of carpets, bed mattresses, blankets, mosquito nets, curtains, walls and floor covering materials in specialized stores )

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV TM DV TRƯƠNG DUY
Mã số thuế:

1501097347

Địa chỉ: Sô 60L, đương Nguyên Văn Lâu, khom 1, Phường 8 , Thành phố Vĩnh Long , Vĩnh Long
Address: So 60L, Duong Nguyen Van Lau, Khom 1, Ward 8, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV XD -TM - DV HỒNG HẢI BÌNH TÂN
Mã số thuế:

1501097234

Địa chỉ: Tổ 18, ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi , Huyện Bình Tân , Vĩnh Long
Address: Civil Group 18, Thanh Tam Hamlet, Thanh Loi Commune, Binh Tan District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Vĩnh Long

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp