Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phan Thiết- Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Đại Sơn
Mã số thuế:

5000867112

Địa chỉ: MG23 khu đô thị Vincom Tuyên Quang, đường Quang Trung, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: MG23, Vincom Tuyen Quang Urban Area, Quang Trung Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Scientific research and technological development in the field of social sciences and humanities)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty Cổ Phần Lộc Phát Tuyên Quang
Mã số thuế:

5000863816

Địa chỉ: Tầng 4, Căn PG1-10 Vincom shophouse Tuyên Quang, tổ 35 , Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: 4th Floor, Can PG1-10 Vincom Shophouse Tuyen Quang, Civil Group 35, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26-01-2019

Công Ty TNHH Mtv Thiết Bị Và Dịch Vụ Tài Nguyên Môi Trường Tân Bình
Mã số thuế:

5000861336

Địa chỉ: Số nhà 35, đường Trường Chinh, tổ 23, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 35, Truong Chinh Street, Civil Group 23, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BẢO PHÚC
Mã số thuế:

5000860318

Địa chỉ: Căn hộ PG1-21, Khu Vincom Shophouse Tuyên Quang, đường Quang, Phường Phan Thiết , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: Can Ho PG1-21, Khu Vincom Shophouse Tuyen Quang, Quang Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/11/2018

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Thành Tuyên
Mã số thuế:

5000859513

Địa chỉ: Số nhà 36, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 33, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 36, Dinh Tien Hoang Street, Civil Group 33, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi lợn (Pig farming)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 10-10-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PASSION EDU
Mã số thuế:

5000859048

Địa chỉ: Mg4-23, MG4-24, khu đô thị vincom Tuyên Quang, số 260 đường, Phường Phan Thiết , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: MG4-23, MG4-24, Vincom Tuyen Quang Urban Area, No 260 Duong, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20/09/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH
Mã số thuế:

5000857989

Địa chỉ: Số nhà 442, đường Quang Trung, tổ 22, Phường Phan Thiết , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 442, Quang Trung Street, Civil Group 22, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/09/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Human
Mã số thuế:

5000856858

Địa chỉ: Số nhà 61, phố Hoa Lư, tổ 02, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 61, Hoa Lu Street, Civil Group 02, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Tài Năng Việt Anh
Mã số thuế:

5000849699

Địa chỉ: Số nhà PG02-06, Trung tâm thương mại Vincom plaza Tuyên Quang, đường Quang Trung, tổ 35, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No PG02-06, Trung Tam Thuong Mai Vincom Plaza Tuyen Quang, Quang Trung Street, Civil Group 35, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23-04-2018

Công Ty TNHH Đăng Quang - Phòng Khám Tuyết Mai
Mã số thuế:

5000849353

Địa chỉ: Số nhà 355, đường Quang Trung, tổ 29, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 355, Quang Trung Street, Civil Group 29, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 10-04-2018

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Tín Thành
Mã số thuế:

5000849219

Địa chỉ: Số nhà 267, đường 17/8, tổ 12, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 267, Street 17/8, Civil Group 12, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05-04-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM KIM BẢO LỘC
Mã số thuế:

5000848575

 Điện thoại:

0938.220.603

Địa chỉ: Tầng 2 Chợ Phan Thiết, đường 17/8, Phường Phan Thiết , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: 2nd Floor Cho Phan Thiet, Street 17/8, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 13/03/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Trang Sức Giang Sơn
Mã số thuế:

5000848310

Địa chỉ: Số nhà 72, đường Phan Thiết, tổ 16, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 72, Phan Thiet Street, Civil Group 16, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23-02-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN TÍN ĐẠT
Mã số thuế:

5000848279

 Điện thoại:

0976.773.123

Địa chỉ: Số nhà 255, đường Quang Trung, tổ 33, Phường Phan Thiết , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 255, Quang Trung Street, Civil Group 33, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/02/2018

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Nguyễn Lê
Mã số thuế:

5000848039

Địa chỉ: Số 64, tổ 20, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 64, Civil Group 20, Nguyen Van Linh Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29-01-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch An Phát
Mã số thuế:

5000847162

Địa chỉ: Số nhà 26, hẻm 26, ngách 07, ngõ 142, đường Nam Cao, tổ 34, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 26, Hem 26, Alley 07, Lane 142, Nam Cao Street, Civil Group 34, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 10-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp