Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN NHẤT

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: Số nhà 11, tổ 11, Phường Nông Tiến , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 11, Civil Group 11, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Mã số thuế 5000863372
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang
Người đại diện Nguyễn Thị Tuyên
Địa chỉ N.Đ.diện Số nhà 103, tổ 15, Phường Nông Tiến, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
Delegate address No 103, Civil Group 15, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Toàn Nhất

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính