Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nông Tiến- Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Lắp Lưu Gia
Mã số thuế:

5000858816

Địa chỉ: Số nhà 75 Ngõ 663 Đường Kim Bình, Tổ 17, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 75, Lane 663, Kim Binh Street, Civil Group 17, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Tuyến Hồng
Mã số thuế:

5000848293

Địa chỉ: Số nhà 16, ngõ 279, đường Kim Bình, tổ 3, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 16, Lane 279, Kim Binh Street, Civil Group 3, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09-02-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Giang Linh
Mã số thuế:

5000846747

Địa chỉ: Số nhà 138, đường Kim Bình, tổ 4, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 138, Kim Binh Street, Civil Group 4, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of cigarettes, rustic tobacco in specialized stores)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04-01-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Thiên Bảo
Mã số thuế:

5000843104

Địa chỉ: Số nhà 20, ngõ 82, đường Tân Trào, tổ 6, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 20, Lane 82, Tan Trao Street, Civil Group 6, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29-09-2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Hùng Anh
Mã số thuế:

5000842541

Địa chỉ: Số nhà 23, tổ 12, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 23, Civil Group 12, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 14-09-2017

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát
Mã số thuế:

5000840336

Địa chỉ: Số nhà 54, ngách 68, ngõ 110, đường Tân Trào, tổ 6, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 54, Alley 68, Lane 110, Tan Trao Street, Civil Group 6, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09-08-2017

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LẬP QUÝ
Mã số thuế:

5000836675

 Điện thoại:

0985.785.699

Địa chỉ: Số nhà 35, ngõ 663, đường Kim Bình, tổ 5, Phường Nông Tiến , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 35, Lane 663, Kim Binh Street, Civil Group 5, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (Wholesale of sugar, dairy and dairy products, confectionery and products processed from grain, flour and starch )

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/05/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
Mã số thuế:

0105624728-036

 Điện thoại:

0969.507.188

Địa chỉ: Số nhà 51, đường Bình Ca, tổ 8, Phường Nông Tiến, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
Address: No 51, Binh Ca Street, Civil Group 8, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20/01/2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Công Trình Hải Phong
Mã số thuế:

5000831532

Địa chỉ: Số nhà 03, ngõ 63, đường Bình Ca, tổ 8, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 03, Lane 63, Binh Ca Street, Civil Group 8, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 27-12-2016

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TUYÊN
Mã số thuế:

5000830560

 Điện thoại:

0978.128.345

Địa chỉ: Số nhà 52, ngách 68, ngõ 110, đường Tân Trào, tổ 6, Phường Nông Tiến, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
Address: No 52, Alley 68, Lane 110, Tan Trao Street, Civil Group 6, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 03/12/2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Vận Tải Tùng Anh
Mã số thuế:

5000824609

 Điện thoại:

0987.197.161

Địa chỉ: Số nhà 126, tổ 3 - Phường Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Address: No 126, Civil Group 3, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19-03-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thịnh Nam
Mã số thuế:

5000823115

 Điện thoại:

0974.217.122

Địa chỉ: Số nhà 95, đường Bình Ca, tổ 10 - Phường Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Address: No 95, Binh Ca Street, Civil Group 10, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 13-01-2016

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thành Tuyên
Mã số thuế:

5000820611

 Điện thoại:

0912.483.810

Địa chỉ: Số nhà 11, Ngõ 185, đường Tân Trào , tổ 10 - Phường Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Address: No 11, Lane 185, Tan Trao Street, Civil Group 10, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 12-11-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Trí Việt
Mã số thuế:

5000818179

 Điện thoại:

0936998567

Địa chỉ: Số nhà 167, đường Bình Ca, tổ 10 - Phường Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Address: No 167, Binh Ca Street, Civil Group 10, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc (Architectural practice)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20-07-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Mai Nga
Mã số thuế:

5000814738

 Điện thoại:

0914.171.627

Địa chỉ: Số nhà 173 B, đường Bình Ca, tổ 13 - Phường Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Address: No 173 B, Binh Ca Street, Civil Group 13, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26-03-2015