Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Quế Anh
Mã số thuế:

5000865161

Địa chỉ: Số nhà 165, đường Quang Trung, tổ 24, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 165, Quang Trung Street, Civil Group 24, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gardenfoods
Mã số thuế:

5000864753

Địa chỉ: Số nhà 120, đường Trần Hưng Đạo, tổ 9, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 120, Tran Hung Dao Street, Civil Group 9, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 12-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Thương Mại Trường Hải
Mã số thuế:

5000864217

Địa chỉ: Số nhà 40, đường Tôn Thất Tùng, tổ 20, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 40, Ton That Tung Street, Civil Group 20, Tan Ha Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19-02-2019

Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Và Xây Dựng Sogi
Mã số thuế:

5000864224

Địa chỉ: Số nhà 126, đường Chiến Thắng Sông Lô, tổ 3, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 126, Chien Thang Song Lo Street, Civil Group 3, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19-02-2019

Công Ty CP Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Phát
Mã số thuế:

5000863809

Địa chỉ: Số nhà 40, phố Thanh La, tổ 20, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 40, Thanh La Street, Civil Group 20, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp (Forestry service activities)

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26-01-2019

Công Ty Cổ Phần Lộc Phát Tuyên Quang
Mã số thuế:

5000863816

Địa chỉ: Tầng 4, Căn PG1-10 Vincom shophouse Tuyên Quang, tổ 35 , Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: 4th Floor, Can PG1-10 Vincom Shophouse Tuyen Quang, Civil Group 35, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Minh Đạt
Mã số thuế:

5000863566

Địa chỉ: Số 270, đường Lê Duẩn, tổ 6, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 270, Le Duan Street, Civil Group 6, Tan Ha Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI XUÂN MINH
Mã số thuế:

5000863453

Địa chỉ: Số 270, đường Lê Duẩn, tổ 6, Phường Tân Hà , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 270, Le Duan Street, Civil Group 6, Tan Ha Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
Mã số thuế:

5000863407

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG- PHƯỜNG HƯNG THÀNH
Mã số thuế:

5000863132

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG THƯ
Mã số thuế:

5000863083

Địa chỉ: Số nhà 07, đường Tân Hà, tổ 10, Phường Tân Hà , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 07, Tan Ha Street, Civil Group 10, Tan Ha Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
Mã số thuế:

5000863090

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN KHOẢN THU KHÔNG GIAO THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
Mã số thuế:

5000863100

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH PHONG THỦY DDP
Mã số thuế:

5000863125

Địa chỉ: Số nhà 134A, đường Quốc Lộ 37, tổ 13, Phường Hưng Thành , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 134a, Highway 37, Civil Group 13, Hung Thanh Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
Mã số thuế:

5000863076

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp