Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HTX CHĂN NUÔI-KINH DOANH THỊT TRÂU, BÒ SẠCH HÀM YÊN

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: Thôn 2 Thái Bình, Xã Thái Sơn , Huyện Hàm Yên , Tuyên Quang
Address: 2 Thai Binh Hamlet, Thai Son Commune, Ham Yen District, Tuyen Quang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chăn nuôi khác (Breeding other)

Mã số thuế 5000863397
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Hàm Yên
Người đại diện Trương Minh Tâm
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn 2 Thái Bình, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
Delegate address 2 Thai Binh Hamlet, Thai Son Commune, Ham Yen District, Tuyen Quang Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của HTX CHĂN NUÔI-KINH DOANH THỊT TRÂU, BÒ SẠCH HÀM YÊN

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính