Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thái Sơn- Huyện Hàm Yên- Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Chi Bảo
Mã số thuế:

5000799462

 Điện thoại:

0912.999.966

Địa chỉ: Thôn 31 - Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Address: Hamlet 31, Thai Son Commune, Ham Yen District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of telecommunication equipment in specialized stores)

Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04-12-2013

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vàng Bạc Kiếm Núp
Mã số thuế:

5000791953

 Điện thoại:

0982.845.125

Địa chỉ: Thôn 31 - Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Address: Hamlet 31, Thai Son Commune, Ham Yen District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 06-05-2013

Chi nhánh Công ty TNHH Thuý Nga
Mã số thuế:

5000243636-001

 Điện thoại:

(0207) 3747666

Địa chỉ: Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Address: 2 Thai Binh Hamlet, Thai Son Commune, Ham Yen District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 14-10-2008

Chi nhánh công ty TNHH Thuý Hà
Mã số thuế:

5000300161

Địa chỉ: Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Address: 2 Thai Binh Hamlet, Thai Son Commune, Ham Yen District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08-10-2008

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thái Sơn
Mã số thuế:

5000229737

 Điện thoại:

(0207) 845121

Địa chỉ: Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Address: Thai Son Commune, Ham Yen District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04-02-2005