Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Tuyên Quang

Công Ty Cổ Phần Ngân Đức
Mã số thuế:

5000863573

Địa chỉ: Tổ 6, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: Civil Group 6, Na Hang Town, Na Hang District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Care and maintenance services for scenery)

Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Minh Đạt
Mã số thuế:

5000863566

Địa chỉ: Số 270, đường Lê Duẩn, tổ 6, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 270, Le Duan Street, Civil Group 6, Tan Ha Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI XUÂN MINH
Mã số thuế:

5000863453

Địa chỉ: Số 270, đường Lê Duẩn, tổ 6, Phường Tân Hà , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 270, Le Duan Street, Civil Group 6, Tan Ha Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
Mã số thuế:

5000863407

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG- PHƯỜNG HƯNG THÀNH
Mã số thuế:

5000863132

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG THƯ
Mã số thuế:

5000863083

Địa chỉ: Số nhà 07, đường Tân Hà, tổ 10, Phường Tân Hà , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 07, Tan Ha Street, Civil Group 10, Tan Ha Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
Mã số thuế:

5000863090

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN KHOẢN THU KHÔNG GIAO THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
Mã số thuế:

5000863100

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH PHONG THỦY DDP
Mã số thuế:

5000863125

Địa chỉ: Số nhà 134A, đường Quốc Lộ 37, tổ 13, Phường Hưng Thành , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 134a, Highway 37, Civil Group 13, Hung Thanh Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
Mã số thuế:

5000863076

Địa chỉ: Số 06, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Minh Xuân , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 06, Binh Thuan Street, Civil Group 19, Minh Xuan Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HẰNG NGA
Mã số thuế:

5000863051

Địa chỉ: Số nhà 147, đường Nguyễn Trãi, tổ 15, Phường Tân Quang , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 147, Nguyen Trai Street, Civil Group 15, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp