Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Tuyên Quang

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Kinh Doanh Thương Mại Đại Phúc
Mã số thuế:

5000872909

Địa chỉ: Số nhà 9, tổ 3, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 9, Civil Group 3, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Hà
Mã số thuế:

5000871729

Địa chỉ: Số nhà 165, đường Tân Trào, tổ 05, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 165, Tan Trao Street, Civil Group 05, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 13-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp