Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Tuyên Quang

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Phú Thịnh
Mã số thuế:

5000876269

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: Civil Group 10, Na Hang Town, Na Hang District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 02-07-2020

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Phúc Thịnh
Mã số thuế:

5000875995

Địa chỉ: Số nhà 441, tổ Vĩnh Thịnh, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 441, Vinh Thinh Civil Group, Vinh Loc Town, Chiem Hoa District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23-06-2020

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC SÔNG LÔ
Mã số thuế:

5000875949

Địa chỉ: Số nhà 147, đường Trần Phú, tổ 17, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No 147, Tran Phu Street, Civil Group 17, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/06/2020

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Công Nghiệp An Hòa Tuyên Quang
Mã số thuế:

5000875836

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
Address: An Hoa Hamlet, Vinh Loi Commune, Son Duong District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 13-06-2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO ANH
Mã số thuế:

5000875811

Địa chỉ: Số nhà 03, ngõ 34, đường Bình Ca, tổ 4, Phường Nông Tiến , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 03, Lane 34, Binh Ca Street, Civil Group 4, Nong Tien Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 12/06/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ LÂM
Mã số thuế:

5000875804

Địa chỉ: Tổ dân phố Ngòi Xanh, Phường Mỹ Lâm , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: Ngoi Xanh Civil Group, My Lam Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (General office administrative services)

Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 12/06/2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Công Tuyên Quang
Mã số thuế:

5000875794

Địa chỉ: Thôn Hồi Xuân, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
Address: Hoi Xuan Hamlet, Tam Da Commune, Son Duong District, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 11-06-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp