Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Điện Năng Lượng Mặt Trời Trà Vinh

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: Street 19/5, Khom 2, Ward 1, Tra Vinh City, Tra Vinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Mã số thuế 2100654666
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Trà Vinh
Người đại diện Phạm Thái Anh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Điện Năng Lượng Mặt Trời Trà Vinh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính