Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Thành phố Trà Vinh- Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TM TRÀ VINH
Mã số thuế:

2100643537

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 2, Phường 1 , Thành phố Trà Vinh , Trà Vinh
Address: Vo Van Kiet Street, Khom 2, Ward 1, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV HƯNG KIM
Mã số thuế:

2100641353

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 2, Phường 1 , Thành phố Trà Vinh , Trà Vinh
Address: Vo Van Kiet Street, Khom 2, Ward 1, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/11/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cần Vinh
Mã số thuế:

2100639107

Địa chỉ: 120 Trương Văn Kỉnh, Khóm 1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: 120 Truong Van Kinh, Khom 1, Ward 1, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 17-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp