Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phước Hưng- Huyện Trà Cú- Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tn Huỳnh Châu Tuấn
Mã số thuế:

2100633867

Địa chỉ: Số 135, ấp Đầu Giồng A, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 135, Dau Giong A Hamlet, Phuoc Hung Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 26-02-2018

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Chí Thiện
Mã số thuế:

2100614688

Địa chỉ: Ấp Chợ Dưới, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Address: Cho Duoi Hamlet, Phuoc Hung Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 14-12-2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hà Linh
Mã số thuế:

2100597753

 Điện thoại:

(0203) 4521449

Địa chỉ: 249 ấp ô Rung - Xã Phước Hưng - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: 249 O Rung Hamlet, Phuoc Hung Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-09-2015