Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tn Kim Đương

Ngày thành lập: 20-11-2017

Địa chỉ: 206/8 ấp Chợ , Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Address: 206/8 Cho Hamlet, Luu Nghiep Anh Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 2100628345
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tn Kim Đương
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Trà Vinh
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính