Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lưu Nghiệp Anh- Huyện Trà Cú- Trà Vinh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hồng Ngân
Mã số thuế:

2100640039

Địa chỉ: ấp Chợ , Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Address: Cho Hamlet, Luu Nghiep Anh Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 01-10-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giác Thành Công
Mã số thuế:

2100613973

Địa chỉ: Số 152, Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 152, Cho Hamlet, Luu Nghiep Anh Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 06-12-2016

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Hưng
Mã số thuế:

2100352785

 Điện thoại:

(0294) 3871236

Địa chỉ: ấp Chợ - Xã Lưu Nghiệp Anh - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Cho Hamlet, Luu Nghiep Anh Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-08-2008