Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kim Sơn- Huyện Trà Cú- Trà Vinh

Đội thuế xã Kim Sơn
Mã số thuế:

2100507189

Địa chỉ: Xã Kim Sơn - Xã Kim Sơn - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Kim Son Commune, Kim Son Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 11-09-2012

UBND xã Kim Sơn
Mã số thuế:

2100292279

 Điện thoại:

(0294) 676171

Địa chỉ: ấp Bảy Sào Giữa, xã Kim Sơn - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Bay Sao Giua Hamlet, Kim Son Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 30-07-2004