Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Quảng Hữu- Huyện Trà Cú- Trà Vinh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xăng Dầu Vạn Phúc
Mã số thuế:

2100636875

Địa chỉ: ấp Vàm , Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Address: Vam Hamlet, An Quang Huu Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 05-06-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng-Thương Mại Linh Phước Thành
Mã số thuế:

2100528333

 Điện thoại:

0919.840.204

Địa chỉ: ấp Vàm - Xã An Quảng Hữu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Vam Hamlet, An Quang Huu Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 02-05-2013

DNTN Dũng Phượng
Mã số thuế:

2100326224

 Điện thoại:

(0294) 870079

Địa chỉ: số 4, ấp Chợ, xã An Quảng Hữu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: No 4, Cho Hamlet, An Quang Huu Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 18-09-2006

DNTN Thuận Hưng
Mã số thuế:

2100130214

 Điện thoại:

(0216) 4870113

Địa chỉ: ấp Vàm, xã An Quảng Hửu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Vam Hamlet, An Quang Huu Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 31-03-2005

DNTN Chiếm
Mã số thuế:

2100133663

 Điện thoại:

(0216) 4879297

Địa chỉ: ấp Chợ, xã An Quảng Hữu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Cho Hamlet, An Quang Huu Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 21-09-1998