Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hồ Thị Chi

Ngày thành lập: 10-09-2019

Địa chỉ: Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: La Bang Cho Hamlet, Don Chau Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 2100649842
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Trà Vinh
Người đại diện Hồ Thị Chi

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính