Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Duyên Hải- Trà Vinh

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hồ Thị Chi
Mã số thuế:

2100649842

Địa chỉ: Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: La Bang Cho Hamlet, Don Chau Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hà Anh Huy
Mã số thuế:

2100649793

Địa chỉ: Ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Cay Da Hamlet, Ngu Lac Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Thật Thà
Mã số thuế:

2100649553

Địa chỉ: Ấp Hồ Thùng, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Ho Thung Hamlet, Dong Hai Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 27-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Chánh Tuyền
Mã số thuế:

2100641427

Địa chỉ: ấp Phước Thiện, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Phuoc Thien Hamlet, Dong Hai Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 09-11-2018

Công Ty TNHH Sáu Hưởng
Mã số thuế:

2100637621

Địa chỉ: ấp Thốt lốt, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Thot Lot Hamlet, Long Vinh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 26-06-2018

Công Ty TNHH Thanh Sơn Tn
Mã số thuế:

2100637639

Địa chỉ: ấp Thốt Lốt, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Thot Lot Hamlet, Long Vinh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 26-06-2018

Công Ty TNHH Mtv Vật Liệu Xây Dựng Minh Trắng
Mã số thuế:

2100637420

Địa chỉ: Ấp Long Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Long Khanh Hamlet, Long Khanh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 22-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp