Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Duyên Hải- Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nguyên Sound And Light
Mã số thuế:

2100654070

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Khom 1, Long Thanh Town, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 18-02-2020

Công Ty TNHH Mtv Tuyết Nhuần
Mã số thuế:

2100652644

Địa chỉ: Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: La Bang Cho Hamlet, Don Chau Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 23-12-2019

Công Ty TNHH Nhân Hậu Lê
Mã số thuế:

2100650573

Địa chỉ: Ấp Cái Đôi, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Cai Doi Hamlet, Long Khanh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nước Đá Văn Mới
Mã số thuế:

2100650171

Địa chỉ: Ấp Cái Đôi, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Cai Doi Hamlet, Long Khanh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Mỹ Huyền
Mã số thuế:

2100650125

Địa chỉ: Giồng Ông Cúc, ấp Thốt Lốt, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Giong Ong Cuc, Thot Lot Hamlet, Ngu Lac Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hồ Thị Chi
Mã số thuế:

2100649842

Địa chỉ: Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: La Bang Cho Hamlet, Don Chau Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hà Anh Huy
Mã số thuế:

2100649793

Địa chỉ: Ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Cay Da Hamlet, Ngu Lac Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Thật Thà
Mã số thuế:

2100649553

Địa chỉ: Ấp Hồ Thùng, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Ho Thung Hamlet, Dong Hai Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 27-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Chánh Tuyền
Mã số thuế:

2100641427

Địa chỉ: ấp Phước Thiện, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Phuoc Thien Hamlet, Dong Hai Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 09-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp