Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Cầu Ngang- Huyện Cầu Ngang- Trà Vinh

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT CẦU NGANG
Mã số thuế:

2100642861

 Điện thoại:

(0294) 3825608

Địa chỉ: 3/2 khóm Thống Nhất, Thị trấn Cầu Ngang , Huyện Cầu Ngang , Trà Vinh
Address: 3/2 Khom Thong Nhat, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 17/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT CẦU NGANG
Mã số thuế:

2100642879

 Điện thoại:

(0294) 3825608

Địa chỉ: 3/2 khóm Thống Nhất, Thị trấn Cầu Ngang , Huyện Cầu Ngang , Trà Vinh
Address: 3/2 Khom Thong Nhat, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 17/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT CẦU NGANG
Mã số thuế:

2100642893

 Điện thoại:

(0294) 3825608

Địa chỉ: 3/2 khóm Thống Nhất, Thị trấn Cầu Ngang , Huyện Cầu Ngang , Trà Vinh
Address: 3/2 Khom Thong Nhat, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 17/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT CẦU NGANG
Mã số thuế:

2100642886

 Điện thoại:

(0294) 3825608

Địa chỉ: 3/2 khóm Thống Nhất, Thị trấn Cầu Ngang , Huyện Cầu Ngang , Trà Vinh
Address: 3/2 Khom Thong Nhat, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 17/12/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn - Xây Dựng Thanh Duy
Mã số thuế:

2100635127

 Điện thoại:

01282909141; 0782.909.141

Địa chỉ: Khóm Mỹ Cẩm A , Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: Khom My Cam A, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 06-04-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Hoàng Tam Cầu Ngang
Mã số thuế:

2100626940

 Điện thoại:

0911372666

Địa chỉ: Số 160 Đường 3 Tháng 2, Khóm Mỹ Cẩm A, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 160, 3 Thang 2 Street, Khom My Cam A, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán mô tô, xe máy (Sale of motors and motorcycles)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 26-10-2017

Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Và Viễn Thông Thảo
Mã số thuế:

2100623234

 Điện thoại:

0973717838

Địa chỉ: Số 359 Đường 3/2, Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 359, Street 3/2, Khom Minh Thuan B, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động viễn thông khác (Other telecommunication)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 12-07-2017

Công Ty TNHH Mtv Việt Thành Cầu Ngang
Mã số thuế:

2100619950

 Điện thoại:

0939843456

Địa chỉ: Khóm Mỹ Cẩm A, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: Khom My Cam A, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 28-03-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Khang Trang
Mã số thuế:

2100618442

 Điện thoại:

0385413286

Địa chỉ: Khóm Thống Nhất, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: Khom Thong Nhat, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 15-02-2017

Văn Phòng Luật Sư Gia Nguyễn
Mã số thuế:

2100601086

Địa chỉ: đường 3/2 khóm Thống Nhất, TT Cầu Ngang - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: 3/2 Khom Thong Nhat Street, Cau Ngang Town, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Legal representation, consultancy)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 23-11-2015

Chi Nhánh Cấp Nước Cầu Ngang - Trà Cú - Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Trà Vinh
Mã số thuế:

2100119570-003

 Điện thoại:

(0294) 3840215

Địa chỉ: Khóm Thống Nhất - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: Khom Thong Nhat, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 28-10-2015

Công Ty TNHH Game Phương Tùng
Mã số thuế:

2100588438

 Điện thoại:

0964051131

Địa chỉ: Khóm Thống Nhất - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: Khom Thong Nhat, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 25-04-2015

1 2 3 4 5 Tiếp