Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cầu Ngang- Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH MẪN TV
Mã số thuế:

2100661920

 Điện thoại:

0919016333

Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hòa , Huyện Cầu Ngang , Trà Vinh
Address: My Cam B Hamlet, My Hoa Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 09/11/2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lâm Khôi
Mã số thuế:

2100661543

 Điện thoại:

0944717717

Địa chỉ: Ấp Giồng Thành, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: Giong Thanh Hamlet, Nhi Truong Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 27-10-2020

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BẢY QUỐC
Mã số thuế:

2100661180

 Điện thoại:

0988446448

Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hòa , Huyện Cầu Ngang , Trà Vinh
Address: My Cam B Hamlet, My Hoa Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TNHH GẤM NHI
Mã số thuế:

2100659304

 Điện thoại:

(0237) 7357902

Địa chỉ: ấp Nô Lựa A, Xã Nhị Trường , Huyện Cầu Ngang , Trà Vinh
Address: No Lua A Hamlet, Nhi Truong Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 18/08/2020

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Việt Hằng
Mã số thuế:

2100658780

Địa chỉ: Ấp Trà Cuôn, Xã Kim Hòa, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: Tra Cuon Hamlet, Kim Hoa Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Kim Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 29-07-2020

Công Ty TNHH Thanh Tùng Tv
Mã số thuế:

2100658597

Địa chỉ: 86 Chà Và, Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: 86 Cha Va, Vinh Kim Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 22-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp