Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dầu Khí Cầu Kè

Ngày thành lập: 10-09-2019

Địa chỉ: số 28, quốc lộ 54, khóm 2, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 28, Highway 54, Khom 2, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 2100649810
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Trà Vinh
Người đại diện Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dầu Khí Cầu Kè

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính