Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Cầu Kè- Huyện Cầu Kè- Trà Vinh

Công Ty TNHH Mtv Xuân Hiếu Cầu Kè
Mã số thuế:

2100652771

Địa chỉ: Số 216, Đường 30/4, Khóm 6, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 216, Street 30/4, Khom 6, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Thuận Hòa Hiệp
Mã số thuế:

2100651489

Địa chỉ: Số 97H, Quốc lộ 54, Khóm 1, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 97H, Highway 54, Khom 1, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Dầu Khí Cầu Kè
Mã số thuế:

2100649810

Địa chỉ: số 28, quốc lộ 54, khóm 2, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 28, Highway 54, Khom 2, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-09-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN BÁ ĐIỆU
Mã số thuế:

2100612137

 Điện thoại:

0985.341.842

Địa chỉ: 3 Lý Tự Trọng, khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh
Address: 3 Ly Tu Trong, Khom 4, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 21/09/2016

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC SAIKOU VINA
Mã số thuế:

2100610362

 Điện thoại:

0964.002.666

Địa chỉ: Số 10, Đường Nguyễn Thị út, Khóm 2, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh
Address: No 10, Nguyen Thi Ut Street, Khom 2, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/07/2016

Công Ty TNHH Thương Mại Hòa ân
Mã số thuế:

2100594939

 Điện thoại:

0939.353.019

Địa chỉ: Khóm 2 - Thị trấn Cầu Kè - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
Address: Khom 2, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 28-07-2015

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Huyện Cầu Kè Trà Vinh
Mã số thuế:

0100686174-682

 Điện thoại:

(024) 37724621

Địa chỉ: Khóm 5 - Thị trấn Cầu Kè - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
Address: Khom 5, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Other monetary intermediary activities)

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 11-10-2013