Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cầu Kè- Trà Vinh

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Hoàng Tửu
Mã số thuế:

2100650076

Địa chỉ: Số 2, ĐT 911, Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 2, DT 911, Hamlet 1, Thanh Phu Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Dầu Khí Cầu Kè
Mã số thuế:

2100649810

Địa chỉ: số 28, quốc lộ 54, khóm 2, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 28, Highway 54, Khom 2, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Hưng Hoa Long
Mã số thuế:

2100639058

Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: An Hoa Hamlet, An Phu Tan Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 16-08-2018

Công Ty TNHH Xăng Dầu Huỳnh Gia
Mã số thuế:

2100637558

Địa chỉ: Hương lộ 29, Ấp 2, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Huong Lo 29, Hamlet 2, Phong Phu Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 25-06-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Sỉ Phương
Mã số thuế:

2100636240

Địa chỉ: Hương lộ 51, Ấp Trà Điêu, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Huong Lo 51, Tra Dieu Hamlet, Ninh Thoi Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 11-05-2018

Công Ty TNHH Quốc Tế Aireal
Mã số thuế:

2100634973

Địa chỉ: ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Hamlet 4, Phong Phu Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 03-04-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kha Linh
Mã số thuế:

2100634853

Địa chỉ: ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Hamlet 4, Thanh Phu Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 28-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp