Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cầu Kè- Trà Vinh

Công Ty TNHH Xăng Dầu Trang Nhã
Mã số thuế:

2100653373

Địa chỉ: Ấp Chông Nô 2, Xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Chong No 2 Hamlet, Hoa Tan Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa Tân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Xuân Hiếu Cầu Kè
Mã số thuế:

2100652771

Địa chỉ: Số 216, Đường 30/4, Khóm 6, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 216, Street 30/4, Khom 6, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Đa Phúc Nông
Mã số thuế:

2100651880

Địa chỉ: số 4, Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 4, Ba My Hamlet, Tam Ngai Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Thuận Hòa Hiệp
Mã số thuế:

2100651489

Địa chỉ: Số 97H, Quốc lộ 54, Khóm 1, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 97H, Highway 54, Khom 1, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chiêu Hùng
Mã số thuế:

2100651263

Địa chỉ: Ấp Kinh Xuôi, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Kinh Xuoi Hamlet, Thong Hoa Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vật Liệu Xây Dựng Thịnh Phát Ck
Mã số thuế:

2100651143

Địa chỉ: Hương lộ 32, Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Huong Lo 32, Ba My Hamlet, Tam Ngai Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 01-11-2019

Công Ty TNHH Tm - Dv Xăng Dầu Tấn Phát Cầu Kè
Mã số thuế:

2100650446

Địa chỉ: Ấp Sóc Kha, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Soc Kha Hamlet, Hoa An Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Hoàng Tửu
Mã số thuế:

2100650076

Địa chỉ: Số 2, ĐT 911, Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 2, DT 911, Hamlet 1, Thanh Phu Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Dầu Khí Cầu Kè
Mã số thuế:

2100649810

Địa chỉ: số 28, quốc lộ 54, khóm 2, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 28, Highway 54, Khom 2, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Hưng Hoa Long
Mã số thuế:

2100639058

Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: An Hoa Hamlet, An Phu Tan Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 16-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp