Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ðại Phước- Huyện Càng Long- Trà Vinh

CÔNG TY TNHH VLXD QUỐC TUẤN
Mã số thuế:

2100641579

Địa chỉ: ấp Nhị Hòa, Xã Đại Phước , Huyện Càng Long , Trà Vinh
Address: Nhi Hoa Hamlet, Dai Phuoc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 15/11/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Xăng Dầu Minh Anh
Mã số thuế:

2100635060

Địa chỉ: ấp Trại Luận , Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Trai Luan Hamlet, Dai Phuoc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 05-04-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phước Thọ
Mã số thuế:

2100633539

Địa chỉ: Ấp long Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Long Hoa Hamlet, Dai Phuoc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 05-02-2018

Công Ty TNHH Nông Sản Đại Phước
Mã số thuế:

2100632493

Địa chỉ: ấp Rạch Sen , Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Rach Sen Hamlet, Dai Phuoc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 02-01-2018

Công Ty TNHH Vlxd Nhựt Linh
Mã số thuế:

2100626884

Địa chỉ: ấp Hạ, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Ha Hamlet, Dai Phuoc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 24-10-2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại May Mặc Kim Ngân
Mã số thuế:

2100599870

 Điện thoại:

(0296) 4587499

Địa chỉ: ấp Trà Gút - Xã Đại Phước - Huyện Càng Long - Trà Vinh
Address: Tra Gut Hamlet, Dai Phuoc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 26-10-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Phạm Anh
Mã số thuế:

2100590099

 Điện thoại:

0983.054.407

Địa chỉ: ấp Long Hòa - Xã Đại Phước - Huyện Càng Long - Trà Vinh
Address: Long Hoa Hamlet, Dai Phuoc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 22-05-2015

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Vin Tại Trà Vinh
Mã số thuế:

1300718280-002

 Điện thoại:

0932.812.444

Địa chỉ: ấp Trại Luận - Xã Đại Phước - Huyện Càng Long - Trà Vinh
Address: Trai Luan Hamlet, Dai Phuoc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 02-10-2014

Võ Văn Nam
Mã số thuế:

2100357800

 Điện thoại:

(0294) 3789246

Địa chỉ: ấp Thượng, xã Đại Phước - Huyện Càng Long - Trà Vinh
Address: Thuong Hamlet, Dai Phuoc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Ðại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 20-11-2008