Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giáo Dục 140 Càng Long

Ngày thành lập (Founding date): 06-01-2021

Địa chỉ: 140/2, Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà VinhGoogle Map Bản đồ
Address: 140/2, Khom 4, Cang Long Town, Cang Long District, Tra Vinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Mã số thuế:
Enterprise code:
2100664248
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục thuế Trà Vinh
Người đại diện:
Representative:
Lâm Ngọc Kim Ngân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Giáo Dục 140 Càng Long

Bản đồ vị trí Doanh Nghiệp Tư Nhân Giáo Dục 140 Càng Long

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính