Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Càng Long- Huyện Càng Long- Trà Vinh

CÔNG TY TNHH B&S PACKING
Mã số thuế:

2100657353

Địa chỉ: số 789 Khóm 7, Thị trấn Càng Long , Huyện Càng Long , Trà Vinh
Address: No 789 Khom 7, Cang Long Town, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 23/06/2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Camera Nhựt Toàn
Mã số thuế:

2100657314

Địa chỉ: 222 Quốc lộ 53, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: 222, Highway 53, Cang Long Town, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 16-06-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hưng Thịnh Phát Tv
Mã số thuế:

2100653694

 Điện thoại:

0938860886

Địa chỉ: Số nhà 17, Đường Hương lộ 2, Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 17, Huong Lo 2 Street, Khom 6, Cang Long Town, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 11-02-2020

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ HỮU NGÂN
Mã số thuế:

2100640818

 Điện thoại:

01646363598; 0346.363.598

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Càng Long , Huyện Càng Long , Trà Vinh
Address: Khom 4, Cang Long Town, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 26/10/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Nguyễn Kiên
Mã số thuế:

2100639890

 Điện thoại:

0902418720

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Khom 7, Cang Long Town, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (Producing machines used in agriculture and forestry)

Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 24-09-2018

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÀNG LONG
Mã số thuế:

2100639280

 Điện thoại:

0908373999

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Càng Long , Huyện Càng Long , Trà Vinh
Address: Khom 1, Cang Long Town, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 27/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp