Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

Công Ty TNHH Bl Maritime
Mã số thuế:

2100647387

Địa chỉ: Ấp Gồng Giếng, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Gong Gieng Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Gia Phú Hào
Mã số thuế:

2100646873

Địa chỉ: Ấp Giồng Giá, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Giong Gia Hamlet, Hoa Minh Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Mekong Logistics
Mã số thuế:

2100646760

Địa chỉ: Ấp Gồng Giếng, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Gong Gieng Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trang Sỹ
Mã số thuế:

2100646337

Địa chỉ: Ấp Đức Mỹ, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Duc My Hamlet, Duc My Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ðức Mỹ, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 25-04-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Tài Tuyền
Mã số thuế:

2100646094

Địa chỉ: Số 121, tỉnh lộ 911, ấp Cây Dương, Xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 121, Tinh Lo 911, Cay Duong Hamlet, Thanh My Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Chiến Lộc Phát
Mã số thuế:

2100645710

Địa chỉ: Số 29, tuyến đường số 1, ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 29, Tuyen, Street No 1, Lang Chao Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Trà Vinh

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Mst
Mã số thuế:

2100645598

Địa chỉ: 270 Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: 270 Phan Dinh Phung, Khom 1, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 27-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Thành Vinh Tv
Mã số thuế:

2100645446

Địa chỉ: Số 42/10, QL53, ấp Đa Cần , Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 42/10, QL53, Da Can Hamlet, Hoa Thuan Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hữu Trí
Mã số thuế:

2100644636

Địa chỉ: Ấp Hưng Nhượng B, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Hung Nhuong B Hamlet, Phuong Thanh Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 20-02-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp