Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

Công Ty TNHH Thái Dân Thành
Mã số thuế:

2100651908

Địa chỉ: Số 4, Ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 4, Lang Chao Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Đa Phúc Nông
Mã số thuế:

2100651880

Địa chỉ: số 4, Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 4, Ba My Hamlet, Tam Ngai Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Thuận Hòa Hiệp
Mã số thuế:

2100651489

Địa chỉ: Số 97H, Quốc lộ 54, Khóm 1, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 97H, Highway 54, Khom 1, Cau Ke Town, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Gas Thảo Anh
Mã số thuế:

2100651471

Địa chỉ: Số 36, dh 7, Ấp Tân Định, Xã Đại Phúc, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 36, DH 7, Tan Dinh Hamlet, Dai Phuc Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ðại Phúc, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Dw Vn
Mã số thuế:

2100651425

Địa chỉ: Ấp Phú Phong 3, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Phu Phong 3 Hamlet, Binh Phu Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Jyc
Mã số thuế:

2100651418

Địa chỉ: Ấp Phú Phong 3, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Phu Phong 3 Hamlet, Binh Phu Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hỷ Hỷ
Mã số thuế:

2100651400

Địa chỉ: Tuyến số 2, Ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Tuyen So 2, Lang Chao Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Đồng Tâm Tv
Mã số thuế:

2100651351

Địa chỉ: Ấp Chăng Mật, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Chang Mat Hamlet, Hoa Loi Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sắt, thép, gang (Producing iron, steel, pig-iron)

Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Hiệp Thái Trà Vinh
Mã số thuế:

2100651337

Địa chỉ: Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Ben Co Hamlet, Nguyet Hoa Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Tm - Dv Bella Princess
Mã số thuế:

2100651305

Địa chỉ: Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Dai Thon Hamlet, Hung My Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 05-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp