Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Vĩnh Bình
Mã số thuế:

2100653197

Địa chỉ: Số 34 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 34 Kien Thi Nhan, Khom 1, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Xăng Dầu Trang Nhã
Mã số thuế:

2100653373

Địa chỉ: Ấp Chông Nô 2, Xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Chong No 2 Hamlet, Hoa Tan Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa Tân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Nhđ 68
Mã số thuế:

2100653246

Địa chỉ: Quốc lộ 53, Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Highway 53, Ben Co Hamlet, Nguyet Hoa Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Npp Khánh Linh
Mã số thuế:

2100653221

Địa chỉ: Số 243, đường Trương Văn Kính, ấp Phú Hòa, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 243, Truong Van Kinh Street, Phu Hoa Hamlet, Long Duc Commune, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Công Nghệ, Kỹ Thuật Giang Thủy
Mã số thuế:

2100653214

Địa chỉ: khóm Phước Bình, Phường 2, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Khom Phuoc Binh, Ward 2, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Trà Vinh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Thiết Kế Nam Long
Mã số thuế:

2100653207

Địa chỉ: Ấp Trì Phong, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Tri Phong Hamlet, Hoa Loi Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Vận Tải Việt Sơn
Mã số thuế:

2100653172

Địa chỉ: Ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Lang Chao Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Trà Vinh

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Tm Dv Thiết Bị Xăng Dầu Thanh Vy
Mã số thuế:

2100653077

Địa chỉ: Số 219A Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 7, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 219a Nguyen Thi Minh Khai, Khom 7, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Duy Phương Duyên Hải
Mã số thuế:

2100652877

Địa chỉ: Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Khom 2, Ward 1, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Trà Vinh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty Cổ Phần Travifood
Mã số thuế:

2100652965

Địa chỉ: Ấp Nguyên Lãng C, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Nguyen Lang C Hamlet, Binh Phu Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 31-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp