Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

Công Ty TNHH Vàng Bạc Thanh Tòng
Mã số thuế:

2100650566

Địa chỉ: Ấp Chà Và, Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: Cha Va Hamlet, Vinh Kim Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phong Mobile Tv
Mã số thuế:

2100650622

Địa chỉ: 82 Bạch Đằng, Khóm 6, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: 82 Bach Dang, Khom 6, Ward 4, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Trần Bảo Ngân
Mã số thuế:

2100650703

Địa chỉ: Số 25, Ấp Vĩnh Lợi, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 25, Vinh Loi Hamlet, Hoa Thuan Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Y Học Cổ Truyền Vật Lý Trị Liệu Phục Hồi Chức Năng Hà Anh Trà Vinh
Mã số thuế:

2100650686

Địa chỉ: đường Nguyễn Đáng nối dài, khóm 10, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: Nguyen Dang Noi Dai Street, Khom 10, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng (Activities of orthopaedic and rehabilitation centres)

Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH Minh Nguyệt Kn
Mã số thuế:

2100650492

Địa chỉ: số 42B, Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 42B, Nguyen Thi Minh Khai, Khom 1, Ward 2, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Tm - Dv Xăng Dầu Tấn Phát Cầu Kè
Mã số thuế:

2100650446

Địa chỉ: Ấp Sóc Kha, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Soc Kha Hamlet, Hoa An Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Thúy
Mã số thuế:

2100650365

Địa chỉ: Âp Cây Da, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Address: Ap Cay Da, Dai An Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Truyền Thông, Tổ Chức Sự Kiện & Dịch Vụ Du Lịch Hoa Tiền Năng
Mã số thuế:

2100650291

Địa chỉ: Số 74/5 hẽm 416, Đường Bạch Đằng, Khóm 6, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 74/5 Hem 416, Bach Dang Street, Khom 6, Ward 4, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Phú Tv
Mã số thuế:

2100650252

Địa chỉ: số 28/61 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 28/61, Nguyen Thi Minh Khai Street, Khom 1, Ward 2, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Thiên Hải Sơn
Mã số thuế:

2100650238

Địa chỉ: Số 17, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 17, Nguyen Thi Minh Khai, Khom 1, Ward 2, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 26-09-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nước Đá Văn Mới
Mã số thuế:

2100650171

Địa chỉ: Ấp Cái Đôi, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Cai Doi Hamlet, Long Khanh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Mỹ Huyền
Mã số thuế:

2100650125

Địa chỉ: Giồng Ông Cúc, ấp Thốt Lốt, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Giong Ong Cuc, Thot Lot Hamlet, Ngu Lac Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 23-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp