Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM-DV XĂNG DẦU CHÂU KHOA
Mã số thuế:

2100661254

 Điện thoại:

0918432629

Địa chỉ: ấp Vàm Rạch Cỏ, Xã Long Vĩnh , Huyện Duyên Hải , Trà Vinh
Address: Vam Rach Co Hamlet, Long Vinh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 15/10/2020

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BẢY QUỐC
Mã số thuế:

2100661180

 Điện thoại:

0988446448

Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hòa , Huyện Cầu Ngang , Trà Vinh
Address: My Cam B Hamlet, My Hoa Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP LUYAGRI
Mã số thuế:

2100661134

 Điện thoại:

0962684242

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Châu Thành , Huyện Châu Thành , Trà Vinh
Address: Khom 4, Chau Thanh Town, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HUỲNH BÁ
Mã số thuế:

2100661102

 Điện thoại:

0919689986

Địa chỉ: Số 59A, Đường 19/5, Khóm 3, Phường 1 , Thị xã Duyên Hải , Trà Vinh
Address: No 59a, Street 19/5, Khom 3, Ward 1, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TNHH TM-DV ÚT BÉ
Mã số thuế:

2100661127

 Điện thoại:

0985775585

Địa chỉ: Số A5/12, Đường Hoa Phượng, Khu Đô thị Hoàng Quân, ấp Long B, Phường 4 , Thành phố Trà Vinh , Trà Vinh
Address: No A5/12, Hoa Phuong Street, Hoang Quan Urban Area, Long B Hamlet, Ward 4, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHƯ HÒA PHÁT
Mã số thuế:

2100661092

Địa chỉ: Số 32, Điện Biên Phủ, Khóm 1, Phường 6 , Thành phố Trà Vinh , Trà Vinh
Address: No 32, Dien Bien Phu, Khom 1, Ward 6, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE ĐIỆN TUẤN KIỆT
Mã số thuế:

2100660892

 Điện thoại:

0918702888

Địa chỉ: Số 09, Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3 , Thành phố Trà Vinh , Trà Vinh
Address: No 09, Hung Vuong, Khom 1, Ward 3, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/10/2020

CÔNG TY TNHH MTV TRÀ GIANG TV
Mã số thuế:

2100660885

 Điện thoại:

0838550707

Địa chỉ: Số 269, đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, Phường 7 , Thành phố Trà Vinh , Trà Vinh
Address: No 269, Nguyen Minh Thien Street, Khom 1, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/10/2020

Công Ty TNHH Tm-dv Mỹ Chánh
Mã số thuế:

2100660765

 Điện thoại:

(0238) 9094652

Địa chỉ: Ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Giong Trom Hamlet, My Chanh Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 06-10-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp