Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

Công Ty TNHH Sơn Chí Thiện
Mã số thuế:

2100664209

 Điện thoại:

0869318368

Địa chỉ: Số 243, ấp Chợ Dưới , Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 243, Cho Duoi Hamlet, Phuoc Hung Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ Xăng Dầu Đồng Tiến
Mã số thuế:

2100664079

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Trường, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Vinh Truong Hamlet, Hoa Thuan Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 29-12-2020

Công Ty TNHH Tm Dv Petro Khánh Vy
Mã số thuế:

2100664008

Địa chỉ: Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Nguyet Lang B Hamlet, Binh Phu Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 24-12-2020

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHƯƠNG CẦU KÈ
Mã số thuế:

2100663766

Địa chỉ: Đường huyện 32, Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Address: Duong, Huyen 32, Ba My Hamlet, Tam Ngai Commune, Cau Ke District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Ngày thành lập: 18/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp