Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

Công Ty TNHH Wei Dian
Mã số thuế:

2100649112

Địa chỉ: ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Nha Mat Hamlet, Truong Long Hoa Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 13-08-2019

Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Sáu Vẹn
Mã số thuế:

2100647884

Địa chỉ: ấp Te Te 2, Xã Tân Hùng, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Address: Te Te 2 Hamlet, Tan Hung Commune, Tieu Can District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Hùng, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Ngày thành lập: 25-06-2019

Công Ty TNHH Bl Maritime
Mã số thuế:

2100647387

Địa chỉ: Ấp Gồng Giếng, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Gong Gieng Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Gia Phú Hào
Mã số thuế:

2100646873

Địa chỉ: Ấp Giồng Giá, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Giong Gia Hamlet, Hoa Minh Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Mekong Logistics
Mã số thuế:

2100646760

Địa chỉ: Ấp Gồng Giếng, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Gong Gieng Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trang Sỹ
Mã số thuế:

2100646337

Địa chỉ: Ấp Đức Mỹ, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: Duc My Hamlet, Duc My Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ðức Mỹ, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 25-04-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Tài Tuyền
Mã số thuế:

2100646094

Địa chỉ: Số 121, tỉnh lộ 911, ấp Cây Dương, Xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 121, Tinh Lo 911, Cay Duong Hamlet, Thanh My Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày thành lập: 18-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp