Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

CÔNG TY TNHH NHÔM-SẮT-KÍNH ĐĂNG KHOA
Mã số thuế:

2100658156

Địa chỉ: Khóm 2, Phường 1 , Thị xã Duyên Hải , Trà Vinh
Address: Khom 2, Ward 1, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Trà Vinh

Ngày thành lập: 09/07/2020

Công Ty Cổ Phần Than Khoáng Sản Duyên Hải
Mã số thuế:

2100658244

Địa chỉ: Ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Giong Gieng Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất than cốc (Producing coke)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-07-2020

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Huy Khang
Mã số thuế:

2100657794

Địa chỉ: 68 Quang Trung, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Address: 68 Quang Trung, Khom 3, Ward 1, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngày thành lập: 08-07-2020

Công Ty TNHH Mtv Thiện Điền
Mã số thuế:

2100658004

Địa chỉ: Ấp Số 3, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Address: So 3 Hamlet, My Cam Commune, Cang Long District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Ngày thành lập: 08-07-2020

Công Ty TNHH May Thái Dương
Mã số thuế:

2100657924

Địa chỉ: Thửa đất số 2633, tờ bản đồ số 12, Ấp chợ, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Address: Thua Dat So 2633, To Ban Do So 12, Cho Hamlet, Tap Son Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 06-07-2020

Công Ty TNHH Mtv Xd Tm Dv Ngọc Nguyên
Mã số thuế:

2100657917

Địa chỉ: Ấp Cồn Trứng, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Con Trung Hamlet, Truong Long Hoa Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 06-07-2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG LONG DUYÊN HẢI
Mã số thuế:

2100657723

Địa chỉ: 46 Đường 2/9, Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: 46, Street 2/9, Khom 2, Ward 1, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 03/07/2020

Công Ty TNHH Sx-tm-dv Thuận Hòa Tv
Mã số thuế:

2100657787

Địa chỉ: Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Dinh An Hamlet, Dong Hai Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Ngày thành lập: 03-07-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Lãm Phượng
Mã số thuế:

2100657762

Địa chỉ: Số 127 đường 2/9, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: No 127, Street 2/9, Khom 1, Ward 1, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Trà Vinh

Ngày thành lập: 02-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp