Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Cai Lậy- Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Trấu Phước Phong
Mã số thuế:

1201600552

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tân Bình, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: Hamlet 3, Tan Binh Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Bình, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 20-02-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN CAI LẬY
Mã số thuế:

1201597892

Địa chỉ: Quốc lộ I A, Phường 5 , Thị Xã Cai Lậy , Tiền Giang
Address: I A Highway, Ward 5, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HUYỆN CAI LẬY
Mã số thuế:

1201597927

Địa chỉ: QL IA, Phường 5 , Thị Xã Cai Lậy , Tiền Giang
Address: Ia Highway, Ward 5, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHOA TIỀN GIANG
Mã số thuế:

1201597846

Địa chỉ: ấp Quý Chánh, Xã Nhị Quý , Thị Xã Cai Lậy , Tiền Giang
Address: Quy Chanh Hamlet, Nhi Quy Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CQT - CCT THỊ XÃ CAI LẬY
Mã số thuế:

1201597518

Địa chỉ: Đường 868, khu phố 2, Phường 5 , Thị Xã Cai Lậy , Tiền Giang
Address: Street 868, Quarter 2, Ward 5, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Gỗ Bảy Nam
Mã số thuế:

1201593224

Địa chỉ: Ấp Quý Thạnh, Xã Tân Hội, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: Quy Thanh Hamlet, Tan Hoi Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 30-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp