Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Mỹ Chánh- Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM TIỀN GIANG
Mã số thuế:

1201596063

Địa chỉ: Số 879 Đường Kinh Nổi, ấp Bình Phong, Xã Tân Mỹ Chánh , Thành phố Mỹ Tho , Tiền Giang
Address: No 879, Kinh Noi Street, Binh Phong Hamlet, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 13/12/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Thị Trường Fsc Group.
Mã số thuế:

1201586146

Địa chỉ: Nhà tại thửa đất 269, Ấp Phong Thuận, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: Nha Tai Thua Dat 269, Phong Thuan Hamlet, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 16-07-2018

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thúy Tùng
Mã số thuế:

1201584974

Địa chỉ: Số 1351 Ấp Phong Thuận, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 1351 Phong Thuan Hamlet, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26-06-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phân Bón Trùn Quế Cửu Long
Mã số thuế:

1201561286

Địa chỉ: Số 739, Ấp Tân Tỉnh B, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 739, Tan Hamlet, Tinh B, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 29-08-2017

CHI NHÁNH SÔNG TIỀN-CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11
Mã số thuế:

1201492579-003

 Điện thoại:

(0273) 3850100

Địa chỉ: ấp Phong Thuận, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Address: Phong Thuan Hamlet, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 25/01/2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cường Trang
Mã số thuế:

1201539996

Địa chỉ: Số 908 Ấp Phong Thuận, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 908 Phong Thuan Hamlet, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 14-12-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bình Minh Agrico
Mã số thuế:

1201538110

Địa chỉ: 784 Quốc lộ 50 - Xã Tân Mỹ Chánh - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Address: 784, Highway 50, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 24-11-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hà Tiền Giang
Mã số thuế:

1201537815

Địa chỉ: Số 879, ấp Tân Tỉnh B - Xã Tân Mỹ Chánh - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Address: No 879, Tan Hamlet, Tinh B, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-11-2016

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG ÂU
Mã số thuế:

1201531482

 Điện thoại:

(0238) 8592147

Địa chỉ: ấp Bình Phong, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Address: Binh Phong Hamlet, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 15/08/2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp