Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÁ TÒNG

Ngày thành lập (Founding date): 30/07/2020

Địa chỉ: số 420, đường Thái Sanh Hạnh, Phường 9 , Thành phố Mỹ Tho , Tiền GiangGoogle Map Bản đồ
Address: No 420, Thai Sanh Hanh Street, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất (Auction of real estate, land use rights)

Mã số thuế:
Enterprise code:
1201631857
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang
Người đại diện:
Representative:
Võ Bá Tòng
Địa chỉ N.Đ.diện: số 784, ấp Tân Tỉnh, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Representative address: No 784, Tan Tinh Hamlet, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÁ TÒNG

Bản đồ vị trí CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÁ TÒNG

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính