Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Minh Đức Tiền Giang

Ngày thành lập: 02-04-2018

Địa chỉ: 8/8 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: 8/8 Nguyen Van Nguyen, Ward 8, My Tho City, Tien Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế (Activities of hospitals, health stations)

Mã số thuế 1201576733
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Minh Đức Tiền Giang
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Tiền Giang
Người đại diện Lê Văn Tiến

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Minh Đức Tiền Giang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính