Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 8- Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN TK XÂY DỰNG TM MTC
Mã số thuế:

1201588954

Địa chỉ: Số 25/5 đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8 , Thành phố Mỹ Tho , Tiền Giang
Address: No 25/5, Nguyen Van Nguyen Street, Ward 8, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 27/08/2018

Công Ty TNHH Đông Phương Logistics
Mã số thuế:

1201577039

Địa chỉ: Số 13/31 Đường Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 13/31, Hoc Lac Street, Ward 8, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 03-04-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Đại Phát Tài
Mã số thuế:

1201558170

Địa chỉ: 7/16 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: 7/16 Nguyen Van Nguyen, Ward 8, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 24-07-2017

Công Ty TNHH Tm Dv D.e.a
Mã số thuế:

1201543142

Địa chỉ: Số 11B/8A Trần Nguyên Hãn, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 11b/8a Tran Nguyen Han, Ward 8, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 16-01-2017

Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Việt
Mã số thuế:

1201537357

Địa chỉ: Số 14/1A, Đường Học Lạc, Khu phố 8 - Phường 8 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Address: No 14/1a, Hoc Lac Street, Quarter 8, Ward 8, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 09-11-2016

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DIỆU THÀNH VĨNH LỘC
Mã số thuế:

1201534236

 Điện thoại:

0942.525.855

Địa chỉ: Số 15/1, Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Address: No 15/1, Nguyen Van Nguyen Street, Ward 8, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26/09/2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp