Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Cường- Huyện Cai Lậy- Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sao Mai Việt Nam Tại Tiền Giang
Mã số thuế:

0306371192-001

 Điện thoại:

(028) 37840199

Địa chỉ: Mặt tiền Đường tỉnh 865, ấp 5A - Xã Phú Cường - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Address: Mat Tien Duong, Tinh 865, 5a Hamlet, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 02-02-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyên Ntq
Mã số thuế:

1201501921

 Điện thoại:

0983.090.098

Địa chỉ: ấp 5A - Xã Phú Cường - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Address: 5a Hamlet, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 10-08-2015

Quầy Thuốc Lưu Lý
Mã số thuế:

1201492466

Địa chỉ: ấp 5B - Xã Phú Cường - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Address: 5B Hamlet, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment in specialized stores )

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 23-03-2015

Quầy Thuốc Tây Số 137
Mã số thuế:

1201484803

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Phú Cường - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Address: Hamlet 6, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-12-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quang Tiền Giang
Mã số thuế:

1201460760

 Điện thoại:

(0273) 3777363

Địa chỉ: Đường tỉnh 868, ấp 6 - Xã Phú Cường - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Address: Duong, Tinh 868, Hamlet 6, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 10-01-2014

Chi Nhánh Công Ty TNHH Năng Lượng Sinh Thái
Mã số thuế:

0310436773-003

Địa chỉ: ấp 5A - Xã Phú Cường - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Address: 5a Hamlet, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 20-11-2012

Chi Nhánh Công Ty TNHH Năng Lượng Sinh Thái
Mã số thuế:

0310436773-002

Địa chỉ: ấp 5A - Xã Phú Cường - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Address: 5a Hamlet, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 23-07-2012