Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cai Lậy- Tiền Giang

Công Ty TNHH Sx Tm Thanh Xuân
Mã số thuế:

1201602133

Địa chỉ: Ấp 9A, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: 9a Hamlet, My Thanh Nam Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 13-03-2019

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC KIM THÀNH
Mã số thuế:

1201599106

Địa chỉ: Số 428 tổ 12, ấp Hòa Hảo, Xã Ngũ Hiệp , Huyện Cai Lậy , Tiền Giang
Address: No 428 Civil Group 12, Hoa Hao Hamlet, Ngu Hiep Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 11/01/2019

HỢP TÁC XÃ SẦU RIÊNG NGŨ HIỆP
Mã số thuế:

1201598663

Địa chỉ: ấp Hòa Hảo, Xã Ngũ Hiệp , Huyện Cai Lậy , Tiền Giang
Address: Hoa Hao Hamlet, Ngu Hiep Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG LIÊU
Mã số thuế:

1201592809

Địa chỉ: Số 112, Đường 864, ấp Bình Chánh Tây, Xã Tam Bình , Huyện Cai Lậy , Tiền Giang
Address: No 112, Street 864, Binh Chanh Tay Hamlet, Tam Binh Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH LÊ CHI
Mã số thuế:

1201592816

Địa chỉ: ấp Bình Thanh, Xã Tam Bình , Huyện Cai Lậy , Tiền Giang
Address: Binh Thanh Hamlet, Tam Binh Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ HIỆP PHÚ TIỀN GIANG
Mã số thuế:

1201585914

Địa chỉ: Đường tỉnh 865, Ấp 1, Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: Duong, Tinh 865, Hamlet 1, My Thanh Bac Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 11/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp