Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH SG LUGGAGE

Ngày thành lập: 01/08/2018

Địa chỉ: Số 17 Quốc lộ 50, Xã Thạnh Nhựt , Huyện Gò Công Tây , Tiền Giang
Address: No 17, Highway 50, Thanh Nhut Commune, Go Cong Tay District, Tien Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Mã số thuế 1201587220
Tên v.tắt/giao dịch SG LUGGAGE LLC
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Gò Công Tây
Người đại diện Cao Thị Thanh Mỹ
Địa chỉ N.Đ.diện 62C5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Delegate address 62C5 Ba Hom, Ward 13, District 6, Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính