Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gia Thuận- Huyện Gò Công Đông- Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Mẫn Nhi
Mã số thuế:

1201491631

 Điện thoại:

0907.383.000

Địa chỉ: ấp 5 - Xã Gia Thuận - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang
Address: Hamlet 5, Gia Thuan Commune, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 12-03-2015

UBND Xã Gia Thuận
Mã số thuế:

1200345275

Địa chỉ: ấp 2, Gia Thuận - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang
Address: Hamlet 2, Gia Thuan, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 22-09-1998