Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Gò Công Đông- Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phước Lập
Mã số thuế:

1201622242

Địa chỉ: Số 59 Khu Phố Hoà Thơm 1, Thị Trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 59, Hoa Thom 1 Quarter, Tan Hoa Town, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 19-02-2020

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
Mã số thuế:

1201597437

Địa chỉ: Số 09, đường Trương Định, khu phố Hòa Thơm 2, Thị trấn Tân Hòa , Huyện Gò Công Đông , Tiền Giang
Address: No 09, Truong Dinh Street, Hoa Thom 2 Quarter, Tan Hoa Town, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
Mã số thuế:

1201597412

Địa chỉ: Số 09, đường Trương Định, khu phố Hòa Thơm 2, Thị trấn Tân Hòa , Huyện Gò Công Đông , Tiền Giang
Address: No 09, Truong Dinh Street, Hoa Thom 2 Quarter, Tan Hoa Town, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
Mã số thuế:

1201597405

Địa chỉ: Số 09, đường Trương Định, khu phố Hòa Thơm 2, Thị trấn Tân Hòa , Huyện Gò Công Đông , Tiền Giang
Address: No 09, Truong Dinh Street, Hoa Thom 2 Quarter, Tan Hoa Town, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
Mã số thuế:

1201597444

Địa chỉ: Số 09, đường Trương Định, khu phố Hòa Thơm 2, Thị trấn Tân Hòa , Huyện Gò Công Đông , Tiền Giang
Address: No 09, Truong Dinh Street, Hoa Thom 2 Quarter, Tan Hoa Town, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

TRUNG TÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
Mã số thuế:

1201596031

Địa chỉ: ấp Hòa Bình, Xã Bình Nghị , Huyện Gò Công Đông , Tiền Giang
Address: Hoa Binh Hamlet, Binh Nghi Commune, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Xã Bình Nghị, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 13/12/2018

Công Ty TNHH Tm Dv Xăng Dầu Thuận Phát
Mã số thuế:

1201594595

Địa chỉ: Đường tỉnh 873B, Ấp 6, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang
Address: Duong, Tinh 873B, Hamlet 6, Tan Tay Commune, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 22-11-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vlxd Quốc Sang
Mã số thuế:

1201585625

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang
Address: Quarter 1, Vam Lang Town, Go Cong Dong District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ngày thành lập: 06-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp