Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Chợ Gạo- Tiền Giang

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HUYỆN CHỢ GẠO
Mã số thuế:

1201597349

Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long Bình Điền , Huyện Chợ Gạo , Tiền Giang
Address: Long Thanh Hamlet, Long Binh Dien Commune, Cho Gao District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ GẠO
Mã số thuế:

1201597243

Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long Bình Điền , Huyện Chợ Gạo , Tiền Giang
Address: Long Thanh Hamlet, Long Binh Dien Commune, Cho Gao District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ GẠO
Mã số thuế:

1201597236

Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long Bình Điền , Huyện Chợ Gạo , Tiền Giang
Address: Long Thanh Hamlet, Long Binh Dien Commune, Cho Gao District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Ngày thành lập: 24/12/2018

CÔNG TY TNHH BẢO PHÚ PHÁT
Mã số thuế:

1201593400

Địa chỉ: ấp Bình Thọ Đông, Thị trấn Chợ Gạo , Huyện Chợ Gạo , Tiền Giang
Address: Binh Tho Dong Hamlet, Cho Gao Town, Cho Gao District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Ngày thành lập: 05/11/2018

Công Ty TNHH Mây Tre Lá Thái Hoàng
Mã số thuế:

1201588418

Địa chỉ: Thửa đất 403, Ấp Hòa Bình, Xã Hòa Tịnh, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Address: Thua Dat 403, Hoa Binh Hamlet, Hoa Tinh Commune, Cho Gao District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hòa Tịnh, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi Trường Và Nhà Đất Điền Thịnh
Mã số thuế:

1201586530

Địa chỉ: Ô 1, Khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Address: O 1, Khu 2, Cho Gao Town, Cho Gao District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Ngày thành lập: 20-07-2018

Công Ty TNHH Tm Xnk Sơn Anh
Mã số thuế:

1201583709

Địa chỉ: Ô 3, Khu 1, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Address: O 3, Khu 1, Cho Gao Town, Cho Gao District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Ngày thành lập: 06-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp