Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành- Tiền Giang

Công Ty TNHH Hùng Tho
Mã số thuế:

1201614178

Địa chỉ: Ấp Tây, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Tay Hamlet, Duong Diem Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Nam An
Mã số thuế:

1201613537

Địa chỉ: Số 1157/3 Ấp Tân Thành, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 1157/3 Tan Thanh Hamlet, Tan Huong Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hải Yến
Mã số thuế:

1201613015

Địa chỉ: Số 209 đường tỉnh 876, Ấp Mỹ Hòa, Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 209 Duong, Tinh 876, My Hoa Hamlet, Song Thuan Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Kim Xuyến
Mã số thuế:

1201612741

Địa chỉ: Số 6/4 Ấp 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 6/4 Hamlet 4, Tam Hiep Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Giải Trí Quang Liêm
Mã số thuế:

1201610448

Địa chỉ: Ấp Ngãi Lợi, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Ngai Loi Hamlet, Than Cuu Nghia Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 03-08-2019

Công Ty TNHH Hồng Vân Phát Tiền Giang
Mã số thuế:

1201605751

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Tan Phu Hamlet, Tan Ly Tay Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Xanh Gia Phú
Mã số thuế:

1201605568

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Tan Phu Hamlet, Tan Huong Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 08-05-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1201599522

Địa chỉ: ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Châu Thành , Tiền Giang
Address: Ca Hamlet, Tan Hiep Town, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp