Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành- Tiền Giang

Công Ty TNHH Mtv Giải Trí Quang Liêm
Mã số thuế:

1201610448

Địa chỉ: Ấp Ngãi Lợi, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Ngai Loi Hamlet, Than Cuu Nghia Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 03-08-2019

Công Ty TNHH Hồng Vân Phát Tiền Giang
Mã số thuế:

1201605751

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Tan Phu Hamlet, Tan Ly Tay Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Xanh Gia Phú
Mã số thuế:

1201605568

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Tan Phu Hamlet, Tan Huong Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 08-05-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1201599522

Địa chỉ: ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Châu Thành , Tiền Giang
Address: Ca Hamlet, Tan Hiep Town, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ-CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1201598039

Địa chỉ: ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Châu Thành , Tiền Giang
Address: Ca Hamlet, Tan Hiep Town, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ-CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1201598021

Địa chỉ: ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Châu Thành , Tiền Giang
Address: Ca Hamlet, Tan Hiep Town, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 30/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1201598014

Địa chỉ: ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Châu Thành , Tiền Giang
Address: Ca Hamlet, Tan Hiep Town, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 30/12/2018

CÔNG TY TNHH ÂN HOÀNG LONG
Mã số thuế:

1201594852

Địa chỉ: Ấp Thân Bình, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Than Binh Hamlet, Than Cuu Nghia Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 29/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp