Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Thanh- Huyện Cái Bè- Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Cẩm Châu
Mã số thuế:

1201538625

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp 1, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Address: Civil Group 10, Hamlet 1, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 02-12-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Kim Ngọc
Mã số thuế:

1201517618

 Điện thoại:

0917.767.455

Địa chỉ: ấp 2 - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Hamlet 2, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 25-02-2016

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Vận Tải Đại Dũng
Mã số thuế:

1201491247

Địa chỉ: ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Hamlet 4, Tan Thanh Commune, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 03-03-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân ái Vy Cái Bè
Mã số thuế:

1201442560

Địa chỉ: Số 376, Tổ 10, ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 376, Civil Group 10, Hamlet 4, Tan Thanh Commune, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 22-05-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Yến Tân Thanh
Mã số thuế:

1201439913

 Điện thoại:

(0273) 3920020

Địa chỉ: Số 402 Tổ 11, ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 402 Civil Group 11, Hamlet 4, Tan Thanh Commune, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 18-04-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huệ Tân Thanh
Mã số thuế:

1201439906

 Điện thoại:

(0273) 3920014

Địa chỉ: ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Hamlet 4, Tan Thanh Commune, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 18-04-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Kim Kha Cái Bè
Mã số thuế:

1201439889

 Điện thoại:

(0273) 3920098

Địa chỉ: Tổ 11, ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Civil Group 11, Hamlet 4, Tan Thanh Commune, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 18-04-2013

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Cứu Hộ Thanh Thúy
Mã số thuế:

1201439776

Địa chỉ: ấp 1, xa Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Hamlet 1, Xa Tan Thanh, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-04-2013

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nông Lâm Sản Thanh Mai
Mã số thuế:

3501715540-001

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Hamlet 1, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 15-08-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Đại
Mã số thuế:

8010281097

Địa chỉ: ấp 2, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Hamlet 2, Tan Thanh Commune, Tan Thanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 11-12-2009