Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Lương- Huyện Cái Bè- Tiền Giang

Trạm Y Tế Xã Mỹ Lương
Mã số thuế:

1200696273

Địa chỉ: ấp Lương Lễ, Xã Mỹ Lương - Xã Mỹ Lương - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Luong Le Hamlet, My Luong Commune, My Luong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế bộ/ngành (Activities of commune level health stations and ministerial/provincial level health stations )

Xã Mỹ Lương, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 18-03-2008

HTX - Dịch Vụ SX Nông Nghiệp Mỹ Lương
Mã số thuế:

1200505722

 Điện thoại:

(0207) 3921030

Địa chỉ: ấp Lương Lrí, xã Mỹ Lương - Xã Mỹ Lương - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Luong Lri Hamlet, My Luong Commune, My Luong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Lương, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 27-02-2003