Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hậu Mỹ Phú- Huyện Cái Bè- Tiền Giang

Công Ty TNHH Đại Thiện Tâm
Mã số thuế:

1201572591

Địa chỉ: Tổ 29, Ấp Mỹ Phú B, Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Address: Civil Group 29, My Phu B Hamlet, Hau My Phu Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 23-01-2018

Mai Anh (Lê Hoài Hận)
Mã số thuế:

1201445723

 Điện thoại:

0985.919.319

Địa chỉ: ấp Mỹ phú B, xã Hậu Mỹ Phú - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: My Phu B Hamlet, Hau My Phu Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other household devices in specialized stores)

Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 25-06-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Nguyệt ánh
Mã số thuế:

1201435563

 Điện thoại:

(0273) 3922115

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú B, xã Hậu Mỹ Phú - Xã Hậu Mỹ Phú - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: My Phu B Hamlet, Hau My Phu Commune, Hau My Phu Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 18-03-2013

Trạm Y Tế Xã Hậu Mỹ Phú
Mã số thuế:

1200695470

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú A, Xã Hậu Mỹ Phú - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: My Phu A Hamlet, Hau My Phu Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế bộ/ngành (Activities of commune level health stations and ministerial/provincial level health stations )

Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 18-03-2008

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiền Đức 2
Mã số thuế:

1200437310

 Điện thoại:

(0273) 3922142

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú A, xã Hậu Mỹ Phú - Xã Hậu Mỹ Phú - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: My Phu A Hamlet, Hau My Phu Commune, Hau My Phu Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 22-02-2005

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Nguyên
Mã số thuế:

1200527518

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú A, xã Hậu Mỹ Phú - Xã Hậu Mỹ Phú - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: My Phu A Hamlet, Hau My Phu Commune, Hau My Phu Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 27-02-2004

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Phước Thành
Mã số thuế:

1200191561

 Điện thoại:

(0273) 922134

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú A, xã Hậu Mỹ Phú - Xã Hậu Mỹ Phú - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: My Phu A Hamlet, Hau My Phu Commune, Hau My Phu Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 01-08-1998