Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hòa Hiệp- Huyện Cái Bè- Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thức ăn Chăn Nuôi Aef
Mã số thuế:

1201227820

 Điện thoại:

(0273) 3773189

Địa chỉ: Số 126, ấp An Thạnh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 126, An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 07-12-2011

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tm Dv Liên Phát Tiền Giang
Mã số thuế:

1201169551

 Điện thoại:

0918.324.944

Địa chỉ: Tổ 7, ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Civil Group 7, An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-08-2011

Công Ty Cổ Phần Môi Trường An Cư
Mã số thuế:

1201152036

 Điện thoại:

(0273) 3824860

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (Treating and annulling harmless waste)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 04-07-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Tư Hoảnh
Mã số thuế:

1201109390

 Điện thoại:

0913.640.970

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Cong Nghiep An Thanh Cluster, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 30-01-2011

Chi Nhánh CTy Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh
Mã số thuế:

0309733450-001

 Điện thoại:

(028) 38451555

Địa chỉ: Lô số 11-12 Khu A Cụm Công Nghiệp An Thạnh, Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Lot No 11-12 Khu A Cum Cong Nghiep An Thanh, Dong Hoa Hiep, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 08-06-2010

Chi Nhánh Công Ty cổ phần lương thực lúa vàng Cái Bè
Mã số thuế:

1801117643-001

 Điện thoại:

0916.461.133

Địa chỉ: ấp An Thạnh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 20-05-2010

Công Ty TNHH Du Lịch - Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Sông Tiền
Mã số thuế:

1201023721

Địa chỉ: Tổ 5, ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Civil Group 5, An Hoa Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-03-2010

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hương Sen Cb
Mã số thuế:

1200978119

 Điện thoại:

0934.061.066

Địa chỉ: ấp An Thạnh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 23-11-2009

Nguyễn Thị Kim Cương
Mã số thuế:

1200959444

Địa chỉ: ấp An Thạnh - Xã Đông Hoà Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 25-08-2009

DNTN Việt Tiến Phát
Mã số thuế:

1200949083

Địa chỉ: ấp An Thạnh , Xã Đông Hoà Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bột thô (Producing coarse flour)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 22-07-2009